Obrzęd

Czytaj Dalej

Znaczenie wychowawcze obrzędów i obyczajów morskich - klasyfikacja i ich znaczenie.

Ludzie od zawsze kierowali się jakimiś zwyczajami bądź to prawami i obyczajami. Już w starożytności organizowano różne uroczystości morskie. W Egipcie na przykład w 17 wieku p.n.e. i później obchodzono w marcu każdego roku święto Izydy, które zwano świętem żeglugi ofiarowano wtedy tej bogini wspaniale zdobiony, wypełniony bogatymi darami statek. Obyczaj ten zawierał w sobie prośby i modlitwy o szczęśliwą żeglugę. W imperium Rzymskim obchodzono z kolei w lipcu ...

Kulinaria -obrzędy wigilijne

Obrzędy wigilijne W Polsce wszystkie ważniejsze święta związane są z tradycją chrześcijańską. W naszym świętowaniu zachowały się też wcześniejsze niż chrześcijaństwo zwyczaje i obrzędy. Praktyki i elementy dawnych pogańskich świąt splotły się z elementami chrześcijańskimi, które nadały im nowy sens i wymiar. Cudze wiedzieć - pożytecznie, Swoje - obowiązek. ADWENT - jest to 4-tygodniowy okres oczekiwania na święto Bożego Narodzenia; czas ...

Wieś i jej mieszkańcy ,obyczaje oraz obrzędy były inspiracją dla wielu literatów.

Polska wieś została ukazana w literaturze na różne sposoby ,poszczególni autorzy skłaniali się w stronę jej idealizowania, lub ujęć realistycznych. Jedni ukazywali wieś jako arkadię, krainę szczęścia i związane z nią przyjemności i rozkosze. Inni przedstawiali życie wiejskie bardziej...

Ewolucja kultu – ryt, rytuał, obrzęd

 

Kult rozwijał się stopniowo i przechodził rozmaite fazy. Jego początkowym stadium były proste, spontaniczne (niesformalizowane) akty czci wobec bóstwa, zwane rytami.

Jednostka indywidualnie wyrażała w nich swój podziw i strach (bojaźń) wobec nieznanych i groźnych mocy poprzez pokłon, klękanie...

Indie i obrzędy malabarskie

Portugalczycy, mając w swoich rękach do XVII wieku nieomal cały handel z Indiami, popierali rozwójtamtejszego Kościoła, na którego czele stał arcybiskup z Goa. Wprowadzili jednak inkwizycję do ochronynie tylko przed błędami w wierze, ale również przed naruszaniem praw patronatu. Zamykano więc wjej...

Jaka zachodzi różnica w treści pojęć: obyczaj, obrzęd, rytuał?

 

Obyczaj – przyjęte wzory postępowania, utwierdzone tradycją, umiejscowione w danym terenie i grupie ludzi; naruszenie – negatywna reakcja grupy (dezaprobata)

Obrzęd – uświęcone tradycją zespoły czynności i praktyk towarzyszące uroczystościom (rodzinnym, społecznym, religijnym)

Rytuał – czynności...

OBRZĘDY

OBRZĘDY, ceremonie związane z kultem, zespoły określonych i zachowanych przez tradycję czynności, gestów i słów stanowiących stronę zewn. uroczystości wierzeniowych oraz aktów społeczno-prawnych; jeden z podstawowych składników —» folkloru. Strona formalna kultu podlegała w ciągu lat stosunkowo...

Obrzędy pogrzebowe i tradycje pochówków w Polsce i w Rosji

Zarówno Polacy jak i Rosjanie wywodzą się z plemion słowiańskich. Wiele wieków później nastąpiło zróżnicowanie tych obydwu kultur, ale początkowe tradycje chowania były takie same.

Jednym z pierwszych znanych sposobów pochówku było palenie ciał. Prochy zasypywano ziemią lub w urnie przenoszono w inne...

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

Wprowadzone niedawno (1972) przygotowanie dorosłych, którzy chcą przyjąć chrzest i wejść do Kościoła. Wciągnięci na listę katechumenów, kandydaci otrzymuj ą pouczenie o wierze i obowiązkach chrześcijan; dzieje się to zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu.

Podczas sprawowania liturgii Wigilii...

Mitologia słowiańska - Zwyczaje i obrzędy

Narodziny - Kobiety tuż przed porodem wzywały Boga Roda i jego pomocnice Rodzenice prosząc o pomyślny los dla swojego dziecka. Stare kobiety zaraz po narodzeniu dziecka szykowały posiłek rytualny, z którego część była przeznaczona dla Rodzenic i duchów domowych. Prawdopodobnie również czyniono różne...