Obrazowanie

Czytaj Dalej

DODATKOWE METODY OBRAZOWANIA w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

Tomografìa komputerowa oraz magnetyczny rezonans jądrowy stanowią nowoczesne metody obrazowania tkanek zawartych w kanale kręgowym.

Różne sposoby obrazowania przyrody w poezji, na przykładzie wybranej epoki literackiej

Epoką, która wielką wagę przywiązywała do natury i na różne sposoby ją przedstawiała w poezji, był romantyzm. Już w okresie preromantyzmu w liryce pojawiły się opisy typowo romantycznego pejzażu. Angielscy „poeci jezior” opisywali dziką przyrodę zalanej jeziorami Szkocji. Na jej łonie dumali nad...

Różne sposoby obrazowania przyrody w poezji, na przykładzie wybranej epoki literackiej

Epoką, która wielką wagę przywiązywała do natury i na różne sposoby ją przedstawiała w poezji, był romantyzm. Już w okresie preromantyzmu w liryce pojawiły się opisy typowo romantycznego pejzażu. Angielscy „poeci jezior” opisywali dziką przyrodę zalanej jeziorami Szkocji. Na jej łonie dumali nad...

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - OBRAZOWANIE PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE

Ujmowanie zdarzeń w czasie. Dostrzeganie i rozumienie przemian obiektów –zwracanie uwagi na różnice miedzy etapem początkowym i końcowym.

Piaget (1928)

–Dzieci mieszają ogólne prawa fizyczne z własnym zegarem biologicznym ( mniemaniu dziecka: słonce zachodzi, bo dziecko idzie spać egocentryzm...