Obojczyk

Czytaj Dalej

Obojczyk

Obojczyk biegnie obustronnie od górnego końca mostka, gdy ramię zwisa, mniej więcej poziomo, w kierunku poprzecznym i nieco ku tyłowi, przed pierwszym żebrem i ponad nim, przylegając swym końcem bocznym do wyrostka barkowego łopatki.

Zmienność obojczyka

Niekiedy obojczyk jest przebity jedną z gałązek nerwów nadobojczykowych. Człowiek ma obojczyk średniej wielkości. bydło) obojczyk nie występuje i obręcz kończyny górnej składa się wyłącznie z łopatki.

Zależność od ustawienia obojczyka

Obojczyk uniesiony ku górze wstępuje przed tętnicę, a dół nadobojczykowy większy pośredniczący w dostępie do niej pogłębia się; obojczyk opuszczony ku dołowi całkowicie odsłania łuk tętnicy.

Rozwój obojczyka

Obojczyk należy do kości, które najwcześniej kostnieją; już w końcu szóstego tygodnia życia płodowego w części środkowej obojczyka pojawiają się dwa punkty kostnienia, jeden przyśrodkowe i jeden boczny, które wkrótce zlewają się.

Obojczyk

Złamanie obojczyka jest ponadtotypowym urazem okołoporodowym. Złamania typu „zielonej gałązki"występujące w obojczyku starszych dzieci leczysię unieruchomieniem w opatrunku „ósemkowym"w czasie czterech tygodni.

Test przemieszczania dalszego końca obojczyka w płaszczyźnie poziomej

Interpretacja: Zwiększona ruchomość dalszego końca obojczyka z występowaniem lub bez dolegliwości bólowych świadczy o niestabilności w stawie barkówo--obojczykowym. W przypadku sprężynowania stawu barkowo-obojczykowego spowodowanego uszkodzeniem więzadel kruczo--obojczykowych pojawia się tzw.

Jak postępować przy złamaniu obojczyka?

Złamania obojczyka także są bardzo bolesne. Ból odczuwa się nie tylko w okolicy obojczyka, ale także w ramieniu znajdującym się po tej stro­nie, co złamanie.

Jak postępujemy w wypadku złamania obojczyka lub żeber?

W górnej części klatki piersiowej obojczyk łączy mostek z barkami. Złamany obojczyk albo żebro powodują ostry ból, promieniujący na znajdującą się po tej samej stro­nie ciała kończynę górną.

Złamanie obojczyka

złamanie obojczyka; najczęstsze w jego środkowej części, zwykle z przemieszczeniem spowodowanym pociąganiem odłamu przyśrodkowego przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy ku górze oraz odłamu obwodowego przez masę kończyny ku dołowi.

OBOJCZYK

OBOJCZYK — jedna z kości obręczy barkowej.