Oblężenie

Oblężenie

Czytaj Dalej

TYRU OBLĘŻENIE 333-332 p.n.e.

Przed oblężeniem AORNOS najcięższą pjóbą dla geniuszu oblężniczego Aleksandra Wielkie­go (356-323) było oblężenie Tyru (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Starożytny Tyr, położony na wyspie u wybrzeży Fenicji, uchodził za miasto nie do zdobycia. Król Babilonu Nebokadnezar II (ok...

OBLĘŻENIE TWIERDZ

Chociaż od połowy XVIII w. twierdze straciły na znaczeniu, to przecież również podczas wojen napoleońskich wielokrotnie je oblegano. Obowiązywała już jednak zasada, że ważniejsze jest opanowanie kraju i kontrolowanie szlaków komunikacyjnych niż zdobywanie wszystkich fortec. Stąd też wielokrotnie...

Wrocław podczas oblężenia - Festung Breslau.

W tym roku minęła 56 rocznica kapitulacji Festung Breslau. Oblężenie Wrocławia przez wojska rosyjskie trwało 80 dni. Do samego końca toczyły się zaciekłe walki. Aby ułatwić sobie obronę, dowództwo niemieckie zastosowało taktykę spalonej ziemi. Spychane do centrum niemieckie wojsko niszczyło całe kwartały ulic, paląc i wysadzając setki budynków. Tragiczny w skutkach okazał się pomysł budowy zapasowego lotniska na obszarze dzisiejszego placu Grunwaldzkiego. W gruzach ...

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora, ukończ. 1673, wyd. z rkpsu przez J. Czubka w Krakowie 1930, BPP 83; wydawca przypisał dzieło W. Odymalskiemu. Poemat, pisany 11-zgłoskowcem (5 + 6) w strofach 6-wersowych rymowanych aa bb cc, kompozycyjnie łączy 2 tematy: hist...

WIEDNIA OBLĘŻENIE 1683

Po AUSTRIA-CKO-TURECKIEJ WOJNIE 1663-1664 Turcy potajemnie udzielali pomocy pows­tańcom węgierskim i innym w habsburskiej (austriackiej) części Węgier. Sułtan turecki Mehmed IV (1641-1692) zebrał w 1683 ogromną armię w Belgradzie, aby zaatako­wać Austrię i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego...

OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Obszerny anonimowy poemat w 12 pieśniach, o bardzo nierównej wartości, mający być polskim odpowiednikiem Jeruzalem wyzwolonej Tassa (zob. Jerozolima), napisany ok. 1672. Jest to relacja z oblężenia Jasnej* Góry przez Szwedów, oparta na łac. dziełach Kobierzyckiego i Kordeckiego.

Obok szczegółowych...

GRENADY OBLĘŻENIE 1491-1492

Do 1490 większa część Grenady, królestwa Maurów w południowej Hiszpanii (patrz hiszpańsko--muzułmańska wojna 1481-1492), wpadła w ręce wojsk chrześcijańskiej Kastylii. W stolicy króle­stwa, Grenadzie, mieszkańcy nie zdecydowali się na uznanie zwierzchnictwa króla. W 1490 król Ferdynand V (1452-1516)...

JEROZOLIMY OBLĘŻENIE 70.

W czasie ŻY­DOWSKIEGO POWSTANIA 66-73 wojs­ka rzymskie dowodzone przez Tytusa (40P-81) w kwietniu 70 obiegły opanowaną przez zelotów Jerozolimę. Miasto otoczone było potężnymi murami. Rzymianie doko­nali na północy i zachodzie wyłomów w słab­szym murze zewnętrznym i przystąpili do ataku na mury...

KONSTANTYNOPOLA OBLĘŻENIE 717-718.

W 717 licząca 80 tysięcy żołnierzy armia muzułmańska pod wodzą Maslamy, brata kalifa wyruszyła z Pergamonu (Bergama), miasta zdobytego przez muzułmanów w cza­sie BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKIEJ WOJNY 698-718, przeprawiła się przez Hellespont (Dardanele) i w lipcu rozpoczęła oblężenie Konstantynopola...

MONTEVIDEO OBLĘŻENIE 1843-1851

W Urugwaju w latach trzydziestych XIX w. w siłę urosły dwie największe partie poli­tyczne: konserwatywna Blanco (biali) i li-beralna Colorado (kolorowi). Partię Blanco popierali głównie posiadacze ziemscy, kupcy i duchowieństwo; najwięcej zwolenników miała w giębi kraju. Colorado rozwijała się w...

OSAKA, OBLĘŻENIE ZAMKU 1614-1615

Po

bitwie pod SEKIGAHARĄ młodociany Hi-deyori (1598-1615) zamieszkał z matką w wielkim zamku zbudowanym w 1583 w Osace przez jego ojca, Toyotomi Hideyo-shiego (1536-1598) poprzedniego rzeczywis­tego władcę Japonii. Urzędujący szogun, Tokugawa lyeyasu (1542-1616), początkowo pozostawał z Hideyori w...

RODOS OBLĘŻENIE 305-304 p.n.e.

W nie­ustającej walce z Ptolomeuszem I (zm. 283?) (patrz diadochów wojna 323-231 p.n.e.) An-tygon I (ok. 382-301) podjął niefortunną decyzję oblężenia Rodos (wyspa i miasto). Po utracie Cypru w 307 Ptolomeusz nie miał żeglarzy i wobec tego dostawy drewna z Rodos na budowę okrętów straciły na...

„PIENIĄDZ W OBLĘŻENIU ZAMOŚCIA”

Monety bite w 1813 na wypłatę żołdu dla poi. załogi oblężonego przez Rosjan Zamościa. Wybito 7830 sztuk srebrnych dwuzłotówek i 1330 miedzianych sześciogroszówek. Na awersie figurował napis: „Pieniądz w oblężeniu Zamościa 1813”, a na rewersie: „6 groszy - Boże dopomóż wiernym...

Powstanie listopadowe (1830) - Oblężenie Warszawy i upadek powstania

Władzę przejął generał J. Krukowiecki, także nie wierzący w zwycięstwo powstania. Krukowiecki surowo rozprawił się z uczestnikami rozruchów i wobec dwukrotnej przewagi Rosjan chciał kapitulować. Dopiero na wyraźne polecenie sejmu przystąpił do obrony Warszawy. W dniu 6 IX 1831 rozpoczął się...

AORNOS OBLĘŻENIE 327 p.n.e.

 

Najwięk­szym sukcesem oblężniczym Aleksandra Wielkiego (356-323) było zdobycie fortecy Aornos w masywie Pir-Sar w pobliżu prze­łęczy Chajber, do której schronili się przed pościgiem Aleksandra wojownicy z okolicz­nych górskich plemion. Twierdza stała na skalnym płaskowyżu, na wysokości 2100 m...

MALAKKI OBLĘŻENIE 1640-1641

Od po­czątku XVII w. trwały walki między Por-tugalczykami i Holendrami o supremację w Indiach Wschodnich (patrz portugalSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH wschodnich 1601-1641). W 1511 Portugal-czycy zdobyli Malakkę, strategiczny punkt na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malaj-skiego, i przekształcili go w...

ORLEANU OBLĘŻENIE 1429

Na podstawie traktatu z Troyes z 1420 zawartego z królem Francji Karolem VI (patrz stuletnia wojna 1337-1453) król Anglii Henryk V (1387-1422) został uznany przez Francuzów za dziedzica francuskiego tronu, mimo sprzeciwu delfina, późniejszego Karola VII (1403-1461) i wielu jego zwolenników z Bourges. Po...

ORLEANU OBLĘŻENIE 1429.

Na podstawie traktatu z Troyes z 1420 zawartego z królem Francji Karolem VI (patrz stuletnia wojna 1337-1453) król Anglii Henryk V (1387-1422) został uznany przez Francuzów za dziedzica francuskiego tronu, mimo sprzeciwu delfina, późniejszego Karola VII (1403-1461) i wielu jego zwolenników z Bourges. Po...

SIKHÓW ZŁOTEJ ŚWIĄTYNI OBLĘŻENIE 1984

Większość mieszkańców indyjskiego stanu Pendżab stanowią sikhowie, członko­wie monoteistycznej sekty łączącej elementy hinduizmu i islamu. Akali Dal, partia sikhij-ska, nalegała na rząd Indii, by udzielił Pendżabowi większej autonomii politycznej i religijnej, natomiast ekstremiści sikhijscy...