Objętość

Czytaj Dalej

Objętość próbki krwi

Wykazano, że prawdopodobieństwo wyhodowania drobnoustrojów z krwi wzrasta wraz z objętością badanej próbki krwi. Nawet w ciągłej bakteriemii liczba krążących we krwi bakterii (jednostek wzrostowych - CFU) nie jest stała, jak mogłoby wynikać z definicji, lecz zmienia się w czasie i może być mała...

Objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie

objętość wydechowa natężenia w pierwszej sekundzie; FE Vi; objętość powietrza wyrzucona w pierwszej se­kundzie forsownego wydechu, po up­rzednim maksymalnym wdechu, wią­że się z oporem przepływu przez drogi oddechowe. Wyrażona w litrach lub jako procent aktualnej pojemności życiowej (FEV,%...

Objętość zalegająca

objętość zalegająca; RV: objętość powietrza pozostająca w płucach po wykonaniu maksymalnego wydechu.

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Zapamiętywanie czyli uczenie się jest również, funkcją miejsca w szeregu. Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. W pierwszej kolejności zapamiętywane są dosyć dobrze te początkowe elementy, gorzej...