Czy afazja jest chorobą, objawem chorobowym?

Jak wiadomo, w przypadku afazji postępowanie jest odmienne, albowiem jeśli nawet przyjmiemy tezę, żc afazja jest objawem, musimy przyznać, że jest to bardzo szczególny objaw.

Objawy ciąży

   Objawy prawdopodobne: zatrzymanie się miesiączki, powiększenie i rozpulchnie-nie macicy, zasinienie śluzówki pochwy i części pochwowej, siara w sutkach (objaw bardzo miarodajny u pierwiastek, gdyż u wieloródek może istnieć również poza dążą), wzmożona pigmentacja linii środkowej brzucha i wokół brodawek sutkowych, objawy Hegara i objaw Piskaćka.

Objawy uboczne działania leków psy­chotropowych

W zasadzie wszy­stkie leki psychotropowe mogą powo­dować wystąpienie objawów ubocz­nych, czy nawet powikłań, a ich wy­stąpienie, nasilenie i rodzaj uzależnio­ne są m. Objawy z uk­ładu sercowo-naczyniowego: ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie rytmu serca, niemiarowość.

Wczesna zgłaszalność - objawy nowotworów

Niezależnie od tych objawów szczegółowych, w przebiegu choroby nowotworowej mogą się również pojawić objawy ogólne, takie jak: utrata masy ciała, gorączka, osłabienie, bóle, zmiany wyglądu skóry (żółtaczka, zaczerwienienie itp.

Objawy niepożądane leczenia przeciwnowotworowego u dzieci

Objawy ostre Ostre objawy niepożądane leczenia są bardzo podobne do występujących u dorosłych. Objawy odległe Najpoważniejszym objawem późnym leczenia przeciwnowotworowego jest rozwój wtórnego nowotworu.

Ograniczenia wynikające z definicji choroby opartej na opisie objawów

Największą z tych wad jest to, że odwrócenie zasady, że występowanie choroby jest definiowane przez jej objawy prowadzi do nieprawdziwego stwierdzenia, że brak objawów dowodzi braku choroby.

Objawy chorób nerek

U młodszych dzieci choroba może rozwijać się bezobjawowo łub objawy mogą być nietypowe. Dopiero potem mogą wystąpić stany podgorączkowe, wymioty, biegunka, osłabienie apetytu, jednak nadal nie są to objawy wskazujące jednoznacznie na przyczynę dolegliwości ulokowaną w układzie moczowym.

Objaw Lasegue'a

Należy odróżnić bóle rzekomokorzeniowe (rzekomy objaw Lasegue'a) od rzeczywistej rwy kul-szowej (objaw Lasegue'a).

Czy analiza objawów neurologicznych może ułatwić diagnozę różnicową dysfazji?

1982, 8) podaje, żc: •    do objawów pierwszej kategorii, wynikających z uszkodzenia pól projekcyjnych odpowiednich okolic w korze mózgowej, dzięki którym można z dużym prawdopodobieństwem zlokalizować miejsce uszkodzenia mózgu, należą: -    zaburzenia czucia w kończynach, -    niedowłady, -    porażenia kończyn (prawostronnych przy porażeniu lewej ...

Objawy związane z uszkodzeniem szpiku kostnego

Mogą one objaw się jako gorączka, choć nie jest to objaw zawsze występujący. Bardzo ważne jest przygotowanie chorego na możliwość wystąpienia krwawień, poinstruowanie go, jak unikać potencjalnych zagrożeń, co powinien robić, gdy krwawienie wystąpi, oraz uczulenie go na konieczność zgłaszania lekarzowi niepokojących objawów.

Objawy niepożądane leczenia

Na przykład, dzięki wprowadzeniu skutecznej profilaktyki lekami blokującymi receptory 5-HT3, najczęstsze objawy niepożądane chemioterapii - nudności i wymioty - są obecnie klasyfikowane jako trzeci i siódmy, pod względem częstości występowania, objaw niepożądany.

Objawy depresji wg. ICD - 10

Inne częste objawy: - pogorszenie koncentracji (zaburzenie procesów w sferze poznawczej - uwagi, koncentracji, pamięci, procesów myślowych) - utrata poczucia własnej wartości (nie nadaję się , nie potrafię, nie dam sobie rady) - poczucie winy (silnie związane z depresją; osoby depresyjne oskarżają ...

CHOROBA PARKINSONA - Objawy choroby Parkinsona

Mogą się pojawić różne, inne objawy choroby takie jak specyficzny rodzaj drżenia palców i kciuka określany jako "kręcenie pigułek" trudności w inicjacji ruchów dowolnych przodopochylenie tułowia zaburzenia chodu: małe, szurające kroczki i brak balansowania kończyn górnych zaburzenia równowagi - u chorych z chorobą Parkinsona często zdarzają się upadki niewyraźna, cicha mowa trudności w połykaniu (rzadko) brak mimiki twarzy rzadkie ...

Jak leczyć objawy alergii?

Trzeba jednak podkreślić, że środki te nie leczą przyczyn dolegliwości - one po prostu przynoszą ulgę, łagodząc objawy. Należy czytać informacje na opakowaniach produktów żywnościowych, by sprawdzić, czy nie zawierają one substancji wywołujących objawy chorobowe.

Objawy kliniczne zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

zablokowania nieme, które przez długi czas od zadziałania czynnika przyczynowego nie dają żadnych subiektywnych objawów. Ustępuje jedynie ból jako objaw, zablokowanie - przyczyna pozostaje nadal, czekając na ponowne ujawnienie się dolegliwościami w odpowiednim momencie.

OBJAWY CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

Duszność jest objawem subiektywnym, ale może ona świadczyć o niewydolności oddechowej.

Objaw Kerniga

Najczęstszymi przyczynami pojawienia się tej grupy objawów są: podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych w wyniku ich zmian zapalnych (zapalenia wirusowe i bakteryjne) oraz krwotoku podpajęczynówkowego.

Objawy kliniczne zakażenia układu moczowego

lak już wspomniano, zakażenie układu moczowego u małych dzieci może być objawem istnienia nieprawidłowości w układzie moczowym, dlatego badania obrazowe dróg moczowych są zalecane u każdego gorączkującego dziecka w wieku od 2 miesięcy do 2 łat z potwierdzonym zakażeniem układu moczowego.

Pierwsze objawy autyzmu

Innym charakterystycznym objawem jest tzw. Objawami, które często towarzyszą autyzmowi są zaburzenia snu i łaknienia.

Jakie są objawy alergii pokarmowej?

Takie objawy, jak egzema i „zatkane" uszy, pojawiają się z opóźnie­niem, podczas gdy do wymiotów dochodzi nawet w kilka minut po spożyciu pokarmu. Wiele z wymienionych objawów może wystą­pić także u osób dorosłych.