Objawienie

Czytaj Dalej

Objawienia - Objawienia w Zeitoun

We wszystkich innych przypadkach, świadkiem objawienia była jedna, najwyżej kilka osób, często dzieci, które potem informowały innych o tym, co postać uczyniła, czy też, co powiedziała.

Objawienie

18; Hbr 1, 1-2), tak jednak, że równocześnie był podmiotem objawiającym, samym objawieniem, czyli procesem objawiania, wresz-cie treścią objawienia, czyli jego przedmiotem.

Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja objawienia

Objawiając prawdę, chce On uczynić człowieka uczestnikiem Bożej prawdy, trwałości i wierności (KO 4). Wizja uszczęśliwiająca, którą osiągną zbawieni w niebie, jest szczytem Objawienia.

Objawienie w Lourdes

Po kolejnym objawieniu, Ber­nadettę powiedziała, że zjawa dwukrotnie nie od­powiedziała na pytanie, później zaś stwierdziła: Jestem Niepokalanym Poczęciem". Objawienie w grocie w Lourdes było, jeśli można tak powiedzieć, dosyć typowe; Matka Boska uka­zała się wrażliwej nastolatce.

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

Paweł VI potwierdził wiarygodność objawieńw adhortacji Signum magnum (z 13 V 1967) i udał się doFatimy z pielgrzymką dla uproszenia pokoju w Kościelei świecie; na zakończenie Soboru Wat. Kostecki, Znaczenie objawień w Fatima, Kr 1947; B.

OBJAWIENIE

Objawienie naturalne ukazuje nam rzeczywistość Boga jedynie jako pytanie, a nie jako odpowiedź. —> Filozofia chrześcijańska starała się re­alizować własny postulat niesprzeczności i wzajemnego dopdhiiania się rozwiązań czysto rozumowych z danymi Objawienia.

Objawienie w Fatimie

Objawienie w Fatimie nie było ostatnim tego typu: podobne zjawiska obserwowano jeszcze w wielu innych miejscach, na przykład we Francji (1933), Niemczech (1946), Holandii (1945-59), Włoszech (1960) i Hiszpanii (1961-63).

OBJAWIENIE

revelatio, w wielu religiach wiara w bezpośredni kontakt bóstwa z-człowiekiem w dawnym, początkowym okresie dziejów, gdy bóstwo osobiście wtajemniczało człowieka w arkana religii i moralności; księgi święte, objawione a. Objawienie św.

Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

Tego Jezusa, który umarł na krzyżu nie należy szukać między zmarłymi, ponieważ żyje (Łk 24,5). Piotr mówi do Żydów, że przez zmartwychwstanie tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem (Dz 2,36). To po zmartwychwstaniu dla Apostołów staje się jasne kim naprawdę jest ten...

Wiara i chrzest - Fenomen konkretności objawienia

Nie możemy pominąć tego, że Bóg swoje udzielanie się związał z Jezusem i Jego następcami. Dlatego misje, przepowiadanie drogi Jezusa stanowią centrum myśli o naśladowaniu. Chrześcijaninem jest się nie dla siebie samego ale dla drugich. Nauka o konieczności chrztu do zbawienia jest konkretnym...

OŚWIECENIE - Filozofia i Objawienie

Na tejpodstawie uważano Pascala za przeciwnika kartezjańskiego racjonalizmu, on zaś posługiwał się metodąKartezjusza, by w oparciu o rozum dać apologię chrześcijaństwa jako religii objawionej.