Obiektywność

Czytaj Dalej

Podejście do subiektywności, obiektywności i realności w fenomenologii Michaela Henry.

Podejście do subiektywności, obiektywności i realności w fenomenologii Michaela Henry. Subiektywizm i obiektywizm są jednym z najbardziej rozbudowanych problemów filozoficznych. Wydaje się wręcz, że każdy kto rozwija kwestie epistemologiczne i ontologiczne musi się na pewnym etapie ustosunkować względem ich obu. Nie inaczej jest w filozofii, którą uprawia Michael Henry. Z tą jednak różnicą, że zupełnie świadomie mierzy się on z problemem, na dodatek uściślając i ...

Problem obiektywności barw

Trzeba przede wszystkim rozróżnić dwie kwestie: spór i obiektywność barw i spór o ich fizykalną interpretację. W praktyce jednak niełatwo dokonać tego rozróżnienia. Przyjrzyjmy się tytułem przykładu fragmentowi dyskusji zawartej w Rosenthal (2000): Rosenthal wychodzi od streszczenia wniosków jakie Hardinga (1990, 1993)) wyciąga ze zjawiska metameryzmu. Uznaje to zjawisko za decydujący argument za subiektywistyczną teorią koloru. Barwa przedmiotu wydaje się bowiem ...

Selektywność, dokładność i obiektywność obserwacji

Ważnym warunkiem właściwie przeprowadzonej obserwacji jest także selektywność, czyli wybiórczość obserwowanych zjawisk. Selektywność obserwacji polega na ścisłym postrzeganiu, przygotowanego uprzednio, rejestru kategorii zachowania się osób badanych. Rejestr taki ułatwia uwzględnienie w obserwacji...