Obiektywizm

Czytaj Dalej

Jak powstają informacje - O pojęciu obiektywizmu w dziennikarstwie

Obiektywizm, jak to można wyczytać w niemieckim Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung (Podręczny słownik komunikowania masowego i badań nad mediami) wydanym w 1982 roku, jest dość naiwnie zdefiniowany jako „przedstawianie rzeczywistości taką, jaka ona jest”.

OBIEKTYWIZM

  OBIEKTYWIZM obiectivus = odno­szący się do przedmiotu) nłc.

Krytycyzm i obiektywizm

Podawanie wszystkich faktów, stwierdzonych w krytycznym badaniu, pozytywnych i negatywnych,jest obiektywizmem, bez którego nie ma prawdziwej historii.

Określ na czym powinna polegać niezależność, obiektywizm i bezstronność mediów

 

Po to by media mogły dobrze realizować swoje funkcje, muszą być niezależne od władz. Oznacza to zarówno, że nie mogą być zmuszone do wypełniania poleceń polityków, jak i to, że zagwarantuje im się prawo do wolności słowa i swobodnego przekazywania informacji.

W w państwach demokratycznych...