Teoria relacji z obiektem

W centrum jej zainteresowań leży wpływ ważnych ludzi z życia danej osoby na obraz siebie, innych oraz na stosunki z nimi. W teorii tej wieź z innymi jest ważniejsza niż zaspokojenie popędów.

W tym ujęciu zaburzenia osobowości byłyby w tym ujęciu pochodną wizerunków siebie i innych oraz kruchości...

Relacje z obiektem, przywiązanie a depresja

Szczegółowiej ta koncepcja jest omówiona w rozdziale 6. Według koncepcji stylu przywiązania oraz wewnętrznych modeli operacyjnych więzi z okresu wczesnodziecięcego kształtuja charakter emocji oraz kontaktów międzyludzkich międzyludzkich w wieku dojrzałym, włączając w to związki miłosne. Obecnie...

Sudety - WAŻNIEJSZE OBIEKTY

Wodospad Wilczki - w Międzygórzu podziwiać możemy Wodospad im. Stefana Żeromskiego na rzece Wilczce, jeden z większych w Sudetach. Jeszcze na początku roku 1997 mierzył on 27m. Po lipcowej powodzi jego wysokość zmniejszyła się o kilka metrów.

Bazylika w Wambierzycach - Położone u podnóża Gór...

Jaki obiekt w drzewie nazywany jest liściem a jaki korzeniem?

Korzeń – jest to wierzchołek drzewa (w grafie zazwyczaj umieszczany na górze) - nie posiadający rodzica. W korzeniu mają początek wszystkie procesy algorytmiczne oparte na strukturze danych tego typu.

Liść – wierzchołek końcowy drzewa (w grafie umieszczony zazwyczaj na dole) - nie posiadający potomstwa...

Podstawowe elementy i funkcje systemu informacyjnego obiektu gospodarczego

Informacje z otoczenia napływają przez podukład zarządzania lub protokół informacyjny, zostają tam częściowo skumulowane i wychodzą w postaci ofert, umów itp. Procesy te nie maja początku ani końca, wszystkie mają ten sam charakter – ciągle występuje wymiana informacji. Do elementów systemu...

Obiekty pływające

O. wykorzystywane do eksploatacji złóż spod zwierciadła wody→ koparki pływające (pogłębiarki), → barki, → szalandy, pchacze (holowniki).