Obfitość

Czytaj Dalej

Teoria obfitości zasobów

Charakterystyka

Jest jedną z teorii handlu międzynarodowego tłumaczącą przyczyny wymiany handlowej między krajami. Twórcami owej teorii są: E. Heckscher, B.Ohlin i P.A. Samuelson, którzy taktują ją jako szczególny przypadek teorii międzyregionalnej.

Koncentrują oni uwagę na proporcjach obfitości...

Róg obfitości

Motyw dekor. w formie rogu napełnionegowysypującymi się kwiatami, owocami, niekiedy- jako atrybut bogactwa - także klejnotami.Występował pojedynczo; często w układzie antytetycznymzdobiąc płaskorzeźbione płyciny, panneaux, supraporty,tkaniny, itp.; typowy dla renesansu, barokui klasycyzmu.