Obcowanie

Czytaj Dalej

„Istnieć – to znaczy dialogowo obcować z kimś (…) tylko w obcowaniu, we wzajemnym oddziaływaniu (…) odsłania się człowiek w człowieku – wobec siebie i innych”

Obcowanie z człowiekiem powoduje, że nie czujemy się samotni, że nie jesteśmy sami. Nie chodzi mi głównie o obcowanie z ludźmi, których dobrze znamy i rozumiemy, lecz także o ludzi nam obcych.

Świętych obcowanie

Jedność duchowa między Chrystusem oraz wszystkimi chrześcijanami znajdującymi się w niebie (albo jeszcze cierpiącymi w czyśćcu) lub żyjącymi na ziemi (LG 49-50). Niewykluczone, że pierwotnie termin ten oznaczał więź chrześcijan między sobą i z Chrystusem przy sprawowaniu Eucharystii.

Zob...