KAJUSÓW WOJNA 1848-1855

W wyniku wojny Kajusowie stracili znaczną część swoich ludzi oraz ziemie, które należały do ich plemienia.

KALMARSKA WOJNA ł HANZĄ 1422-1435

W 1422 Hanza (kupiecka liga miast w pół­nocnych Niemczech i na wybrzeżach Bał­tyku) wypowiedziała wojnę królowi Danii Brykowi VII (1382-1459), władcy państw unii kalmarskiej (unia Danii Szwecji i Nor­wegii). Hanza obawiała się, iż straci moż­liwość handlowania z Norwegią, a także niesłychanie...

KALMARSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1409-1435

Dążąc do osłabienia handlowej potęgi Hanzy, Eryk wydał w 1422 edykt, na mocy którego jedynie Duńczycy mogli zaj­mować się handlem i rzemiosłem, a wówczas Hanza zawarła przymierze z Holsztynem (patrz kalmarska wojna z hanzą 1422-1435).

KARABINOWA WOJNA PLEMIENIA BASUTO 1880-1881.

Wprawdzie wodzowie Basuto z Sotho w południowej Afryce prosili Bry­tyjczyków o ochronę przed Burami (patrz basuto plemienia wojna isós-ises), nie chcieli jednak rezygnować z własnej władzy plemiennej.

KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1144-1150

1150), król im­perium Khmerów (mniej więcej Kambodża i Laos) wpadł w gniew, gdy Dai Viet - czyli Annam (północna część Wietnamu) - i kró­lestwo Czampa (środkowy Wietnam) zawar­ły pokój i Czampa odmówiło wzięcia udziału w najeździe na Dai Viet (patrz wietnam­czyków i khmerów wojna 1123-1130).

KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1191 -1203.

W 1191 Czamowie powstali przeciw pano­waniu Khmerów narzuconemu im zaledwie rok wcześniej (patrz khmerów i czamów wojna H67-U90).

KOALICJI PIERWSZEJ WOJNA 1792-1798.

Francuski Konwent Narodowy, uskrzyd­lony licznymi zwycięstwami odniesionymi w pierwszej fazie WOJEN REWOLUCYJ­NEJ FRANCJI, ofiarowywał pomoc wszyst­kim ludziom na świecie, którzy dążyli do wolności.

KOLUMBIJSKA WOJNA DOMOWA 1861

Stany tworzące republikę zyskały na niezależności i gdy w 1860 rząd centralny chciał nad­zorować wybory w stanach Federacji i pod­porządkować rządowi centralnemu milicję tych stanów, wybuchła wojna domowa.

KOREAŃSKA WOJNA 1950-1953.

Pod ko­niec ŚWIATOWEJ WOJNY II w celu rozbrojenia okupantów japońskich w Korei alianci przyjęli 38.

KOSTARYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1948

Ta decyzja spowodo­wała wybuch wojny domowej między zwo­lennikami Ulate, którym przewodził plan­tator, pułkownik Jose „Pepe" Figueres Ferrer (ur.

KRÓLA JERZEGO WOJNA 1744-1748

Działania wojenne nie przy­niosły żadnej korzyści; traktat z Aix-la--Chapelle w 1748 przywrócił status quo; Louisbourg wrócił do Francji w zamian za Madras w Indiach.

KRZYŻAKÓW WOJNY Z POLSKĄ 1308--1343

Brandenburgia dążyła do opanowa­nia Pomorza Gdańskiego, jej wojska wtarg­nęły na ten obszar. Polacy zwrócili się do Krzyżaków o ich wyparcie (patrz krzyża­ków podbój prus 11233-1283). Krzyżacy wy­parli Branderburczyków, ale w Gdańsku w 1308 dokonali rzezi polskich żołnierzy i mieszkańców miasta...

laotańską wojna partyzancka 1977-1989

Ten fakt oraz uchwalenie w 1991 konstytucji oznaczały wygaśnięcie laotańskiej wojny partyzanckiej.

LIBAŃSKA WOJNA DOMOWA 1975-1984

13 kwietnia 1975 falangiści napadli na auto­bus wiozący Palestyńczyków i zabili pasaże­rów; atak stał się bodźcem do wybuchu długiej i krwawej wojny domowej. Okręty wojenne USA ostrzeliwały z morza pozycje Syryjczyków i druzów.

LUBEKI WOJNA 1531-1536

Traktat z 1536 przewidy­wał pewne ulgi celne dla statków Lubeki i zawierał zobowiązanie do spłaty długów wojennych.

LUKKI l FLORENCJI WOJNA 1320-1323

Przerwał wtedy działania wojenne, wkrótce nagle zmarł.

LUZYTANÓW WOJNA 154-139 p.n.e

Luzytanie, grupa walecznych plemion celtyc­kich zamieszkująca tereny obecnej Portuga­lii środkowej i zachodniej Hiszpanii, wal­czyła z Rzymem w czasie CELTYBERYJ-SKICH WOJEN.

ŁOTEWSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1919-1920

Po klęsce Niemiec w ŚWIA­TOWEJ WOJNIE I Łotwa proklamowała niepodległość; premierem nowego państwa został Karlis Ulmanis (1877-1940).

MAMELUKÓW l TURKÓW WOJNA 1516--1517.

Gdy kampanie wojenne tureckiego sułtana Selima I (1467-1520) w TUREC-KO-PERSKIEJ WOJNIE 1514-1516 zagro­ziły mamelukom syryjskim, stary sułtan mamelucki Egiptu, Kansuh al-Ghawri (zm.

MAROKAŃSKA WOJNA 1907-1912

Rifenowie (tubylcy z gór Er-Rif) zaatakowali hiszpańskich ro­botników w Melilli na wybrzeżu marokań­skim (patrz rifenów wojna 1919-1920); hisz­pańskie wojska poniosły porażkę (1909).