Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Wynik tej wojny był następujący: a) odblokowanie portu Eilat b) brak nowych nabytków terytorialnych Izraela c) Kanał Sueski został własnością Egiptu d) wojna była wyrazem słabości arabskiej,który nie udzielił Egiptowi żadnej pomocy e) W.

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ - Świat u progu wojny

Oś Berlin-Rzym-Tokio Izolacja Włoch po wojnie w Etiopii i wspólny stosunek do wojny w Hiszpanii stały się podstawą zbliżenia niemiecko-włoskiego .

Wojna stuletnia

WAŻNIEJSZE DATY 1337 Początek wojny 1340 Zwycięstwo Anglików w bitwie morskiej pod Sluys 1346 Anglicy zwyciężają pod Crecy 1347 Anglicy zdobywają Calais 1348 Epidemia dżumy (czarna śmierć) 1356 Zwycięstwo Czarnego Księcia pod Poitiers 1360 Traktat w Bretigny 1369-96 Powrót wojny; sporadyczne starcia 1415 Henryk V wznawia wojnę 1417-19 Ponowne zdobycie Normandii przez Anglików 1420 Układ w Troyes 1422 Śmierć ...

Wojny dynastyczne XVIII wieku

Wojny dynastyczne XVIII wieku - WAŻNIEJSZE DATY 1700-21 Wojna północna - zwycięstwo Rosji 1701-14 Hiszpańska wojna sukcesyjna: dynastia Burbonów na tronie hiszpańskim 1733-38 Polska wojna sukcesyjna 1740 Fryderyk II zdobywa Śląsk; początek austriackiej wojny sukcesyjnej 1756 Atak Fryderyka na Saksonię rozpoczyna wojnę siedmioletnią 1762 Śmierć rosyjskiej cesarzowej Elżbiety ratuje Fryderyka przed przegraną w ...

Druga Wojna Światowa w Europie

Niemcy jednak nie zaatakowali, a najważniejsze wydarzenia okresu tej tak zwanej „dziwnej wojny" miały miejsce na wschodzie, gdzie Związek Radziecki zaanektował trzy republiki nadbałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię) oraz, po krótkiej wojnie, zagarnął część terytorium Finlandii.

II wojna światowa w Azji

Wojna w Chinach Japoński najazd na Chiny, który rozpoczął się od starcia oddziałów chińskich i japońskich na moście Marco Polo niedaleko Pekinu, uważa się początek II wojny światowej w Azji.

Zimna wojna

Serdeczność między wojennymi sprzymierzeńcami szybko się ulotniła, szczególnie po tym, gdy ujawniły się radzieckie ambicje co do Europy Wschodniej (których przywódcy zachodni byli już zresztą świadomi w czasie trwania wojny).

Amerykańskie supermocarstwo - USA po II wojnie światowej

Roosevelt zostaje prezydentem; zniesienie prohibicji; wprowadzenie programu Nowy Ład 1941 Lend-Lease Act; USA przystępują do II wojny światowej 1945 Śmierć Roosevelta; zrzucenie bomb atomowych; koniec II wojny światowej 1950 Wojna w Korei (1950-53); okres „maccartyzmu" 1957 Konflikt na tle segregacji rasowej w Little Rock 1961 Kennedy zostaje prezydentem; inwazja w Zatoce Świń 1962 Kryzys kubański 1963 Zamordowanie J.

Broń gwintowana i wojny kolonialne

Jednak dopiero w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej, pierwszej nowoczesnej kampanii wojennej, wyraźnie ujawniły się efekty zastosowania nowych rodzajów broni.

Amerykańska propaganda filmowa podczas II wojny światowej

Pierwszy z nich „Preludium wojny (Prelude to War) opowiadał o narastaniu systemów totalitarnych w państwach osi, ostatni „Wojna przychodzi do Ameryki” (War Comes to America) opowiadał o wspaniałej historii najstarszej demokracji świata i narodu, który odważnie stawia czoła faszystom.

Wojna i pokój w poglądach czołowych myślicieli polskich XX wieku.

Witkiewicz odróżniał przynajmniej dwa rodzaje wojen: -powodowane przez władców w celu wzmocnienia ich pozycji i prowadzone z przemocą wobec mas -narodowe,w które masy angażują się z zapałem,przekonane,że potwierdzą swą siłę,godność i wyższość wobec innych narodów Dialektyczna przemiana stosunku władcy i mas społecznych dokonuje się w toku wojny i dzięki wojnie.

Zimna Wojna jako zagrożenie dla istnienia świata

Wojny na Bliskim Wschodzie były wojnami konwencjonalnymi chociaż nigdy nie było pewne czy nie zostanie użyta broń masowego rażenia. UKŁADY ROZBROJENIOWE W okresie zimnej wojny podejmowano pewne doraźne działania zmierzające do zmniejszenia napięcia.

Pierwsza Wojna Światowa

Przyczyny wybuchu I wojny światowej (Wielkiej Wojny) • Blok militarny jest to układ wojskowy dwóch lub więcej państw, które deklarują współpracę militarną między sobą. W I wojnie światowej odegrały one ważną rolę wojny morskiej.

Przyczyny wybuchu I wojny światowej

Przewidywała ona na wypadek wojny zniszczenie przez marynarkę brytyjską niemieckiej floty wojennej, wpłynięcie brytyjskich sił na wody Bałtyku, wylądowanie rosyjskich oddziałów na Pomorzu i ich marsz na Berlin.

Polityczny podział Europy w okresie I wojny światowej

Niemcy rozpoczęły nieograniczoną wojnę podwodną zatapiając wiele okrętów wojennych, a także statków cywilnych. Mimo iż w USA dominowała polityka izolacjonizmu od spraw europejskich, zdecydowali się przystąpić do wojny po stronie Ententy, którą wspierali finansowo już od jakiegoś czasu.

Motyw wojny w literaturze

Wolter "Kandyd" - Wojna Bułgarów i Abarów, po której obie strony śpiewają Te Deum, by uczcić swoje zwycięstwo i która pozostawia stosy trupów i tysiące kalek, pokazuje absurdalność wszelkich wojen.

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

 Literatura wojny i okupacji poruszała przede wszystkim problem wojny. „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego udowadniają jak hitleryzm i wojna mogą zniszczyć osobowość.

Czy Wojna Trzydziestoletnia była wojną religijną?

Wskazany powyżej przebieg wojny trzydziestoletniej oraz jej podłoże, a także charakterystyka stron biorących udział w wojnie w sposób jednoznaczny wskazuje, że wojna ta była wojną religijną.

Pierwsza Wojna Światowa (1914 - 1918)

Front Wschodni Wojna na tym obszarze miała charakter manewrowy. Po ofensywie Brusiłowa Rumunia przystąpiła w 1916 do wojny po stronie ententy, atakując węgierski Siedmiogród 27 sierpnia.

Pierwsza wojna światowa - WYBUCH I PRZEBIEG WOJNY

Ponad 100 U-Bootów atakowało wszystkie okręty handlowe, pasażerskie i wojenne - tak państw walczących jak i neutralnych. Wojna się skończyła, a kształt powojennego świata miał być dopiero określany przez traktaty i ruchy społ-polit i narodowe.