O wojnie

O wojnie

Czytaj Dalej

Przegląd wojen - Wojna siedmioletnia

Do tych działań przyłącza się również Szwecja, a fr i austr zawierają przymierze wojenne w 1757. Wojna 7 letnia nie rozwiązała żadnego konfliktu.

Przegląd wojen - Wojna hiszpańska

Wojna położyła krez hegemonii francuskiej, przewaga angielska oraz wysunęła Austrię na czołowe miejsce w europie.

Przegląd wojen - Wojna o sukcesję austriacką

Gdy Maria Teresa w 1740 r wstąpiła na tron, sąsiedzi Austrii ułożyli plan likwidacji monarchii habsburskiej. Prusy miały dostać Śląsk dolny, Saksonia- Śląsk górny, cz Austrii dolnej i Moraw, Bawaria- Czechy, Austria górna i Tyrol. Francja chciała osadzić na tronie czeskim władcę Bawarii, by przerwać...

WOJNA

Wojna i pokój powieść (1864-69) Lwa Tołstoja uważana za arcydzieło, rozgrywająca się wokół inwazji Wielkiej Armii Napoleona I na Rosję w 1812 i wypędzenia najeźdźcy z kraju; ukazuje ona zarazem rolę ślepego przypadku w przebiegu działań wojennych i znaczenie zbiorowego wysiłku narodu.

Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej

I wojna światowa była także konfliktem zbrojnym,który różnił się od swoich poprzedników także tym,że w niej po raz pierwszy działania wojenne rozgrywały się równocześnie w powietrzu,na wodzie i pod jej powierzchnią,oraz na lądzie.

I Wojna Światowa

Francja ciągle jeszcze boleśnie odczuwała konsekwencje przegranej wojny z Prusami (1870-71), w wyniku której zmuszona została do płacenia wysokich odszkodowań wojennych. W ten sposób „wojna mająca położyć kres wojnom" została ostatecznie zakończona.

Sztuka wojenna 1935-45, Blitzkrieg (wojna błyskawiczna)

Po bitwie stalingradz-kiej będącej momentem przełomowym w II wojnie światowej - obie strony musiały topić rezerwy w długiej wojnie na wyczerpanie (właśnie tego chciano uniknąć, stosując blitzkrieg), a Niemcy wyczerpały się wcześniej.

Wojny Polski w XVII wieku wyrazem jej potęgi, czy słabości?

Wojna trzydziestoletnia W czasie, gdy wojna z Rosją wciąż jeszcze trwała, nowe ognisko konfliktu poczęło wyrastać u południowo – wschodnich granic Rzeczypospolitej.

Wojna i moralność

Wojna moralna to w mojej opinii taka wojna, która toczy się na polu bitwy, a formy postępowania znane z działań wojennych nie są później przenoszone na okupowane terytoria.

Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.

  Najciekawszym utworem polskim ukazującym okrucieństwa wojny jest Transakcja wojny chocimskiej W.   Obrazy okrucieństwa wojny odnajdujemy w wielu utworach literatury powojennej.

Obraz wojny

Najciekawszym utworem polskim ukazującym okrucieństwa wojny jest Transakcja wojny chocimskiej W. Obrazy okrucieństwa wojny odnajdujemy w wielu utworach literatury powojennej.

Wojna w Korei

Na konferencji jałtańskiej Stalin zadeklarował przystąpienie ZSRR do wojny USA i Wielkiej Brytanii z Japonią w ciągu trzech miesięcy od zakończenia wojny z Niemcami.

SPÓR WOKÓŁ GENEZY II WOJNY ŚWIATOWEJ

Czy ci ludzie naprawdę musieli się znaleźć na szczycie swoich państw i czy ich działania były bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny ? Na to nieszczęście jakim była II Wielka Wojna złożyło się setki warunków .

Wojny morskie od XVI do XIX wieku

W ciągu kolejnych 200 lat w wojnach morskich angielska Królewska Marynarka Wojenna zawsze była doskonale dowodzona. Najbardziej niebezpieczna sytuacja dla Królewskiej Marynarki Wojennej wytwarzała się, gdy największe potęgi morskie łączyły swe siły Jak to się stało podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1776-83).

Wojna jest złem i nigdy więcej nie może się powtórzyć.

Nieprzygotowane do wojny kraje szybko popadają w długi, wojna odbija się na wszystkich mieszkańcach. Wojna jest zaprzeczeniem tego twierdzenia. Jest to niewątpliwie największa wada wojny.

I wojna światowa

Wybuch wojny Pretekstem do wybuchu wojny było zabójstwo austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żony w Sarajewie 28 czerwca 1914.

Geneza, potencjal i plany I Wojny Światowej

GENEZA, POTENCJAŁ I PLANY WOJENNE MOCARSTW PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ ,,Chcesz pokoju szykuj się do wojny’’ Vegetius Wojna to straszliwe, a jednocześnie wielkie w swej wymowie słowo by jednak wojna ta naprawdę była wielka to musi pod każdym względem przewyższać swoje poprzedniczki militarnie jak i gospodarczo-ekonomicznie.

Malarstwo jako wyraz manifestu przeciw wojnie

WOJNA I JEJ OBICZA Odwiecznym problemem, z którym zmaga się świat jest wojna. Francisco Lucientes Goya W czasie wojen napoleońskich Goya stworzył swój najbardziej dramatyczny cykl rycin „Okropności wojny.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Secesyjna wojna, Civil War, wojna domowa w USA 1861-1865 pomiędzy stanami południowymi (Konfederacja Południa) a stanami północnymi (Unia), spowodowana wystąpieniem z USA, czyli secesją, 11 stanów Południa i utworzeniem przez nie odrębnego państwa - Skonfederowanych Stanów Zjednoczonych.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Dość kontrowersyjny obraz wojny, jako absurdu ukazuje książka J. Utrzymana w poetyce czarnego humoru ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji i wyśmiewa mechanizmy społeczne rządzące się chorą logiką.