O naśladowaniu Chrystusa

O naśladowaniu Chrystusa

Czytaj Dalej

Naśladowanie Chrystusa

Chociaż temat “naśladowania” Chrystusa można znaleźć we wszystkich okresach teologii bizantyńskiej, niektórzy teologowie wschodni, tak jak Irenee Hausherr (1891-1978), wolą mówić o “prowadzeniu życia w Chrystusie” (zob.

"O naśladowaniu Chrystusa"

Książeczka o dążeniu do doskonałości wewnętrznej przez naśladowanie Chrystusa, który jest naszym wzorem; wywarła ona ogromny wpływ na życie wierzących.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa

W dzisiejszych czasach nie kwestionuje się historyczności Jezusa Chrystusa. Są różne świadectwa, nawet niechrześcijańskie, które mówią o Jezusie Chrystusie.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Pliniusz Młodszy

„Christo cvaso Deo” – Chrystus jako Bóg. Chrystus był człowiekiem, któremu oddawano cześć.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Swetoniusz

On uważa Chrystusa jak za żyda, ale o nieznanym mu charakterze.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

Tacyt pisze skąd wzięli się chrześcijanie: Twórcę imienia Chrystusa za panowania Tyberiusza, Piłat na śmierć skazał.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Thallos (czyt. Talos)

Żyje w połowie I wieku. Samarytanin, niewolnik. Wyzwolony przez cesarza Tyberiusza. Pracował w kancelarii cesarskiej. Skąd o nim wiemy? Euzebiusz z Cezarei przytacza polemikę między Juliuszem Afrykańskim a Thalosem. Mają dialog na temat śmierci. Wynika z tego, że Juliusz zna dzieło Thalosa, sprzeciwia...

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Flawiusz

Był on Chrystusem (Mesjaszem). ) skazał Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem skazanym na śmierć.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Napisany w V wieku po Chrystusie.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

Napisany w V wieku po Chrystusie.

Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Cezus

Jest to pogańskie świadectwo. Pisarz w II wieku negatywnie nastawiony do chrześcijaństwa. W jego dziele „Logos aletez” zawarte są intelektualne rozprawy. Polemikę z nim prowadził Orygenes. Dzieło zaginęło, ale dzięki Orygenesowi zachował się passus rozmowy z Cezusem. Nie uważał on Jezusa za jakiś...

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

  Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus!

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus!

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - rozwój prawdy dogmatycznej

Człowieczeństwo Jezusa było wcześnie kwestionowane. Sobór Niecejski I (325) wyraźnie mówi, że Jezus jest zrodzony a niestworzony. Sobór Efeski (431) nazywany jest soborem chrystologicznym. Dogmatem wiary jest:

Słowo Boże złączyło ze swą osobą ciało ożywione rozumną duszą.

Sama natura nie...

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - refleksja teologiczna

Dzięki temu Chrystus staje się nowym Adamem (Rz 5,18).

Nauka Pisma Świętego - Świadectwa Chrystusa o sobie jako Bogu

Jeżeli Chrystus mówi, że jest Panem szabatu, mówi tym samym, że jest równy Bogu. Chrystus wskazuje siebie jako na źródło siły.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwie wole w Chrystusie

W Ewangelii Jana 6, 38 widać, że Chrystus mówi o dwóch wolach swoją ojca Bóg jest jeden. Jeżeli Chrystus mówi o dwóch wolach, mówi o swojej to mówi o woli ludzkiej.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - dwa działania w Chrystusie

Jezus Chrystus ma ludzkie działania: rozmawia płacze dyskutuje W Chrystusie są dwie wole i dwa działania a jednocześnie pewność moralna.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - czynności bosko - ludzkie

Są to czynności w których biorą udział 2 natury Chrystusa równolegle. Zbawienie jest przez Boga, ale przez naturę ludzką człowieka – Jezusa Chrystusa.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - wymiana właściwości – communicatio i idiomatum

Wymiana właściwości jest to po prostu sposób mówienia o Chrystusie przez którym właściwości natury boskiej przypisuje się podmiotowi ludzkiemu, nazwanymi od natury ludzkiej.