KROK (1)

1,48 m; w Polsce krok zwyczajny liczył 0,72-0,86 m, a krok podwójny (geometryczny) ok. To ledwie jeden kroczek dla (przybyłego tu) człowieka, dla ludzkości zaś krok olbrzymi, ang. Tylko pierwszy krok jest trudny zob.

MARSZ W PRZYSZŁOŚĆ. Krok podwójny

Krok podwójny" oznacza nie tylko przyspieszenie marszu, ale i konieczność dwukrotnego przekroczenia morza krwi: chłopskiej - wyciskanej przez tyranów, i „pańskiej" -dzielącej lud od ziemi obiecanej.

Jakie są poszczególne kroki w badaniach podstawowych w przypadku afazji, dysfazji dorosłych?

Badania podstawowe Pierwszym krokiem jest tu orientacyjne badanie praksji, gnozji i organizacji przestrzennej, które ma pomóc w diagnozie lokalizacyjnej uszkodzenia mózgu, ważnej przy ustalaniu rodzaju afazji.

Pierwsze kroki w firmie

 

Pierwszym, niewybaczalnym błędem jest składanie przyszłemu pracownikowi nierealistycznych obietnic w trakcie przyjmowania do pracy. Przyrzeczenia te dotyczą czasami spraw finansowych (np. pensji po okresie próbnym), jak i zakresu obowiązków, możliwości dalszego rozwoju zawodowego i awansu. Konsekwencją...

KROK (2)

Crocco, Grecko Groh, mit., wg Kosmasa pierwszy książę Czechów, władca pełen cnót i mądrości, ojciec Libuszy (zob.), mitycznej założycielki Pragi (czeskiej).