O każdej porze

Czytaj Dalej

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 

Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

 Jedną z zalet poezji jest – w moim odczuciu – możliwość jej różnorakiej interpretacji. Każdy człowiek, ze względu na swe osobiste skłonności, nosi w sobie własną wizję odbioru konkretnych słów poety, a ich odczuwanie uzależnione jest dodatkowo od nastroju, okoliczności, okresu życia...

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Klęska bohatera, spowodowana porażką miłosną, nie zmienia faktu, że realizuje on dążenia swoich czasów.

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

Poraża , niszczy i rodzi nowe zło - jest zatem tak samo zaraźliwą chorobą jak dżuma. Umieramy naprawdę , nie narodziny się już poraz drugi.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.

Wybór wpisany jest w ludzkie życie. Świadomie bądź nie człowiek codziennie dokonuje selekcji, usiłując odnaleźć to, co dla niego najlepsze. Od najprostszych decyzji w co się ubrać lub co ugotować na obiad do tych szczególnie istotnych, czyli dotyczących naszego życia; każdy wybór niesie za sobą...

"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" J, Liebert Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy.albo Bohater literacki XX wieku w sytuacji wyboru.

 

Każdy człowiek wielokrotnie w swym życiu znajduje się w sytuacji wyboru. Czasem jest to wybór trudny, niezwykle ważny, decydujący o naszej postawie życiowej, a także odpowiedzialności moralnej za własne czyny. Wielokrotnie musimy wybierać w życiu między dobrem i złem, toteż niezwykle ważne...

Co każdy student powinien wiedzieć ?

 

a) Urlopy od zajęć

Każdemu studentowi przysługuje prawo do uzyskania urlopu od zajęć w uczelni. Zasady przyznawania urlopów każda szkoła wyższa określa w regulaminie studiów. Zwykle urlopy (tzw. dziekańskie) przyznawane są na okres jednego semestru lub jednego roku (z wyjątkiem urlopu...

Podstawowe własności każdej organizacji

celowość - istnienie celu i dążenie do jego realizacji,

złożoność - wielość różnorodnych części składających się na całość,

łączność pomiędzy podmiotami organizacji,

odrębność - wyodrębnieni celów i struktury z otoczenia i jednoczesne powiązanie celów i...

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

Klęska bohatera, spowodowana porażką miłosną, nie zmienia faktu, że realizuje on dążenia swoich czasów.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” Jerzy Liebert. Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oceń ich postawy

Wybór wpisany jest w ludzkie życie. Świadomie bądź nie człowiek codziennie dokonuje selekcji, usiłując odnaleźć to, co dla niego najlepsze. Od najprostszych decyzji w co się ubrać lub co ugotować na obiad do tych szczególnie istotnych, czyli dotyczących naszego życia; każdy wybór niesie za sobą...

Joseph Beuys - Każdy artystą

Ten nowy obraz cz ł o w i e k a [...] należy wywieść z ludzkiej kre-atywności. Teraz musze zająć się tym bliżej. Należy go wywieść z uzdolnienia, które pozwala człowiekowi być kreatorem, to znaczy: istotą twórczą. To jest właśnie zasa-da kreacji. Jak można to poznać — ba, to przecież człowiek...

Kosmos - Skąd biorą się pory roku

Ziemia nie tylko obraca się wokół własnej osi, lecz także krąży wokół Słońca. Czas, w którym dokonuje jednego okrążenia (poruszając się ze średnią prędkością 30 km/s) jest równy jednemu rokowi. Jest to jednocześnie druga po dobie podstawowa jednostka naszej miary czasu, równa 365 dniom 5 godzinom...

Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

Praca w porze nocnej - Czas trwania pory nocnej wynosi 8 godzin - Powinien on się zawierać pomiędzy 21 a 7 rano.

Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? –podać przykłady każdej z nich

Cecha skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich; cech ta też jest nazywana dyskretną, np. ilość bakterii, pracowników, pasażerów.

Cecha ciągła – przyjmująca wartość z pewnego przedziału liczbowego, np. wzrost, waga, plon.

Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? – podać przykłady każdej z nich

Cecha ilościowa :

skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich cecha ta też  jest nazywana dyskretną,

przykład: ilość bakterii, pracowników, pasażerów.

ciągła – przyjmująca wartości z pewnego  przedziału liczbowego

przykład: wzrost, waga...

Jakie znasz miary elastyczności popytu? Jaki jest cel ich wyznaczania i jakie wartości może przyjmować każda z nich?

 

Wyróżnia się trzy miary elastyczności popytu:

a) elastyczność cenową - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [-∞, 0]

b) elastyczność mieszaną - mówi o wpływie zmiany ceny dóbr zależnych na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości...

MORALIA, abo Rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg w każdym stanie żywota ludzkiego z łacińskich i z polskich przypowieści ojczystym krótko napisane wierszem

MORALIA, abo Rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg w każdym stanie żywota ludzkiego z łacińskich i z polskich przypowieści ojczystym krótko napisane wierszem, zbiór wierszy W. Potockiego, powst. 1688-96, nie ukończony, wyd. w Krakowie 1915-18. Księga pierwsza (w 5 cz.) i Księga wtóra (przerwana na cz. 1)...

KAŻDY

Bohater tytułowy najsłynniejszego z moralitetów (widowisk moralizatorsko-filozofujących), prawdop. przełożonego na ang. (E\eryman, ok. 1500) ze Zwierciadła wiecznego zbawienia Elkerlyca (hol. Spyghel der Salicheyt van Elćkerlyc), umoralniającego dramatu (1495) Flamanda Pietera van Diest (wyst. pol. Kraków...

PORA

Listopad to dla Polski niebezpieczna pora - ? Pora ogórkowa, sezon ogórkowy, ogórki, okres zastoju w życiu kulturalnym, polit. Pory roku wiosna, lato, jesień, zima; pięć obrazów P.