NULLO Francesco

Popiersie Francesca Nulla odsłonięte w Warszawie, na skwerze przy Frascati, w 1939, dłuta G. Remuzziego, dar Bergamo, rodzinnego miasta Nulla.

DEUS DE NULLO VENIENS

Hymn w oficjum czytań w soboty (2 i 4 serii) okresu zwykłego (od 1971).

Utwór anonimowy, 6-zwrotkowy, powstały w XIV w.; wyraża uwielbienie Trójcy Świętej za stworzenie i odkupienie człowieka oraz prośbę o skuteczne przewodnictwo w jego dążeniu do zbawienia.

 

AH XLVI 11; Chev 4439; LH III...

DICTUM de OMNI et NULLO

(łac. powiedzenie o każdym i o żadnym), Formula scholastyczna wyrażająca podstawową regułę -» sylogistyki Arystotelesa, głosząca, że to, co orzeka się o każdym (z rozpatrywanych przedmiotów), orzeka się także o niektórych i poszczególnych, a czego nie orzeka się o żadnym, tego nie orzeka się ani o...