Nowy Jork

Nowy Jork

Czytaj Dalej

Nowy Jork

Nowy Jork leży na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, u wejścia do zato­ki Hudson River, na południowym krańcu stanu Nowy Jork. Oprócz tych nacji, w Nowym Jorku żyją też spore grupy Rosjan, Irlandczyków i Pola­ków (Nowy Jork jest trzecim po Chicago i Detroit, ośrodkiem polonijnym w USA).

Nowy Jork - HISTORIA

, 1883 - Brooklyn Bridge ( East River ), 1886 - Statua Wolności, 1898 - Nowy Jork podzielony na pięć dzielnic : Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens and Staten Island, 1904 - pierwsze metro, 1900 - 1914 Afroamerykanie koncentrują się w Harlemie, 1919 - 1933 prohibicja, 1946 siedziba ONZ, 1965 - zabójstwo Malcolma X w Harlemie, 1970 - pierwszy nowojorski maraton, 1973 - The World Trade Centre wyższy od Empire State Building, 1989 - pierwszy Czarny burmistrz ...

Nowy Jork - OPIS MIASTA

Nowy Jork jest centrum kultury, finansów, wystaw, mody, sklepów. Nowy Jork wyróżnia się niesamowitymi drapaczami chmur, które są chlubą tego miasta.

NOWA GWINEA - bitwy 1942 - 1944

Następnie przystąpili do zajmowania pozostałych ważnych punktów północnego wybrzeża Nowej Gwinei, atakując je od morza.

TREŚĆ I ZNACZENIE NOWEGO TESTAMENTU

Nowy Testament to zbór pism chrześcijańskich. Nowy Testament przedstawia dzieje Jezusa Chrystusa (ewangelie), historie pierwszych gmin chrześcijańskich.

Rozwiń myśl Jana Jakuba Rousseau zawartą w Nowej Heloizie : „Miłość pozbawiona uczciwości traci swój największy powab”

Szanuję bohaterów Nowej Heloizy, którzy umieli się cofnąć przed zrobieniem ostatniego kroku, pozostali przyjaciółmi i nie stracili dla siebie szacunku.

Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków

Rzeczpospolita stala sie krajem otwartum dla nowatorskij mysli "wieku filozoficznego" .

Jacek Soplica - nowy typ bohatera

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica.jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznychznamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowościpoznajemy go jako “zawadiackiego paliwodę”, którego gorąca miłość...

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Jest to więc inna, nowa poezja - wydobywa obiektywność języka. Powyższy utwór można nazwać metaliteracką odpowiedzią, bo staremu przeciwstawia nowy model, wskazuje nowe obszary poszukiwań.

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

2     Układ pism Nowego Testamentu   Pismo święte składa się z dwu części: Starego i Nowego Testamentu.

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni się jednak od dotychczasowego znakiem firmo­wym, opakowaniem, jakością, technologią i wyglądem.

Czynniki rozwoju nowych rynków zbytu

- Wielkość i tempo wzrostu,

- Bliskość do rynków,

- Siła lokalnej konkurencji.

„Budowa nowej cywilizacji” A. H. Tofflerów

Najnowsza nosi tytuł: „Budowa nowej cywilizacji.

SCENARIUSZE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

W pierwszej połowie lat 70- tych nie było przesłanek do przekształcenia dwubiegunowego świata w wielobiegunowość ale chaos który powstał z upadkiem komunizmu dał społeczności podstawę do ustanowienia nowego ładu ( koncepcji ).

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

• upadek Związku Radzieckiego wytworzyła się geopolityczna próżnia roli tego bieguna nie są wstanie wypełnić inne mocarstwa, rozwój wydarzeń, konflikty i wojny na byłym terytorium ZSRR mogą utrudniać powstanie nowego ładu międzyn.

ROLA ONZ W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

Aby pogodzić te problemy wymaga się od ONZ wielkiego wysiłku, lecz jest zagrożenie dla budowy nowego ładu między bogatą Północą a biednym Południem, wybuchami nacjonalizmu, terroryzmem.

1990 - nowa prasa

Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał, że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze.