Nowotwory

Czytaj Dalej

Nowotwory narządu ruchu

W pierwotnych nowotworach kości poziom wapnia i fosforu w osoczu krwi może być nie zmieniony. Nowotwory wtórne, czyli przerzuty nowotworowe do kości, stanowią pokaźny procent ogólnej liczby nowotworów kości, Przerzuty do kośćca najczęściej daje rak sutka, gruczołu krokowego, żołądka, tarczycy, nerk.

Leczenie chirurgiczne nowotworów

W pierwszym etapie rozwoju nowotworu, w stopniu przedinwazyjnym, in situ, z reguły wystarcza zabieg mały, ograniczony do miejscowego usunięcia ogniska nowotworu.

Jakie są przyczyny zachorowań na nowotwór?

Ostatnie badania sugerują, że prawidłowa dieta -zwłaszcza dieta bogata w warzywa i owoce - może stanowić ochronę przeciw nowotworowi. Niektóre nowotwory powstają pod wpływem toksycznych substancji chemicznych.

Leczenie systemowe w nowotworach złośliwych

Do tej grupy nowotworów należą przede wszystkim nowotwory układu krwiotwórczego (część ostrych białaczek i chłoniaków złośliwych), a także niektóre nowotwory zarodkowe jądra i jajnika, ciążowa choroba trofobla-styczna i wiele nowotworów litych u dzieci.

Nowotwór

W języku potocznym utarło się mówić „rak" na wszystkie nowotwory złośliwe, ponieważ najczęstszymi nowotworami złośliwymi są właśnie raki (ponad 90%). W typowym rozpoznaniu lekarskim podaje się oprócz nazwy nowotworu jeszcze miejsce wyjścia nowotworu, i tak np.

Nowotwory dziedziczne

W przypadku podejrzenia dziedzicznego występowania nowotworu wskazane jest zasięgnięcie pomocy w onkologicznej poradni genetycznej, gdzie można ustalić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z dziedzicznym uwarunkowaniem oraz wdrożyć u członków rodziny badania profilaktyczne.

DIAGNOZOWANIE NOWOTWORÓW

Testy genetyczne na próbki krwi umożliwiają znalezienie ewentualnych mutacji w genach mogących spowodować nowotwory (np. Informuje to jednak jedynie o zwiększonym ryzyku wystąpienia nowotworu u danego osobnika.

Przyczyny powstawania nowotworów

Rola organizmu, w tym układu immunologicznego, w niszczeniu komórek nowotworowych i w kontrolowaniu wzrostu nowotworu jest ważna, odgrywa jednak mniej istotną rolę w procesie powstawania nowotworu.

Pierwotne nowotwory złośliwe kości

Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy kości wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt w wieku młodzieńczym, co powoduje, że u młodzieży nowotwory złośliwe kości są najczęstszymi nowotworami, po chłoniakach złośliwych.

Stany przedrakowe i nowotwory złośliwe skóry.

Ogólnie rzecz biorąc, nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, która rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Każda tkanka, której komórki są zdolne do podziałów, może być punktem wyjścia dla nowotworu.

Łagodne nowotwory żołądka

Nowotwory łagodne zwykle nie sprawiają dolegliwości; czasem spotykamy się ze skar# gami na nieokreślony ból, uszypułowany polip w okolicy odźwiernika wyjątkowo może się przemieszczać przez niego i wklinowując się, powodować dość gwałtowne objawy ty* powe dla okresowej niedrożności.

Choroby układu oddechowego - Nowotwory układu oddechowego

Drażnią one błonę śluzową przyczyniając się we współistniejących okolicznościach do powstawania coraz większego nowotworu. W wyniku rozrostu nowotworu oskrzela może powstać rak płuca. Istnieją także nowotwory opłucnej.

Badanie radiologiczne w nowotworach narządu ruchu

Do objawów tych należy: niszczenie lub nowotworzenie kości, odczyny okpst-nej oraz przechodzenie zmian na otaczające tkanki. Przerzut nowotworu można wykryć stosunkowo późno w obrazie radiologicznym, bo dopiero w kilka miesięcy od pojawienia się dolegliwości.

NOWOTWORY SERCA

Pierwotne nowotwory serca są rzadkością: spotykane są 10-krotnie rzadziej niż guzy przerzutowe serca.

Nowotwory żołądka i dwunastnicy

Nowotwory przewodu pokarmowego stanowią około 3-5% wszystkich nowotworów u dzieci.    Nowotwory z I o śliwę.

Nowotwory tarczycy u dzieci

Zawsze trzeba pamiętać wtedy o tarczycy jako możliwym punkcie wyjścia nowotworu u dziecka, szczególnie jeżeli jest ona powiększona w badaniu fizykalnym.

Geny a nowotwory

W procesie nowotworzenia biorą udział nie tylko onkogeny, ale także geny supresorowe transformacji nowotworowej. Poza tymi dwiema grupami genów istnieją jeszcze inne indukujące proces nowotworzenia.

Nowotwory płuca

Należy szacować, że w Polsce obecnie liczba zachorowań na raka płuca wynosi 20 000 rocznie; prawic taka sama jest liczba zgonów w ciągu roku z powodu tego nowotworu. Wynik negatywny nie wyklucza istnienia nowotworu.

Stopień złośliwości histologicznej nowotworu

W zależności od stopnia dojrzałości komórkowej (czyli podobieństwa nowotworu do tkanki, z której pochodzi) nowotwory klasyfikuje się jako: ■ dobrze zróżnicowane (1°); ■ umiarkowanie zróżnicowane (II0); ■ mało zróżnicowane (III0); ■ niezróżnicowane lub anaplastyczne, jeżeli występuje utrata identyczności z tkanką, z które; pochodzą.

Nowotwory wychodzące z tkanki kostnej

W postaci kościogubnej (sarcöma osteogenes osteolyticum) dominują objawy niszczenia kości, zaś w postaci sklerotycznej (sarcoma osteogenes sclerotisans) przeważają procesy nowotworzenia kości —ogniskowe zagęszczenie wewnątrz-tkankowe oraz guz rosnący na zewnątrz kości.