Henryk Sienkiewicz — twórca polskiej noweli

Zarazem na kształt nowel wpływały i inne tradycyjne czynniki, wy wodzące się głównie z kręgu dawnej gawędy szlacheckiej.

Henryk Sienkiewicz “Nowele”

Nowela ukazuje los dziecka w szkole zaborczej: — bezlitosne tępienie wszelkich przejawów polskości poprzez prześladowanie mowy i kultury polskiej oraz dławienie uczuć patriotycznych, — dręczenie dzieci wrogim systemem (śledzenie, podejrzewanie, straszenie, stosowanie surowych kar), “Sachem” Miejscem akcji jest Antylopa, miasto w Teksasie założone przez niemieckich osadników na zgliszczach indiańskiej osady Chiavatty.

Henryk Sienkiewicz - "Nowele" - streszczenie

Nowela ukazuje los dziecka w szkole zaborczej: -- bezlitosne tępienie wszelkich przejawów polskości poprzez prześladowanie mowy i kultury polskiej oraz dławienie uczuć patriotycznych, - dręczenie dzieci wrogim systemem (śledzenie, podejrzewanie, straszenie, stosowanie surowych kar).

ECHA LEŚNE, nowela S. Żeromskiego

Nowela, mistrzowsko skomponowana, zwarta, o zdyscyplinowanej, powściągliwej narracji, jest jednym z najsugestywniejszyćh obrazów 1863 r. w dziele Żeromskiego i jedną z najświetniejszych nowel polskich.

SACHEM, nowela H. Sienkiewicza

W publicystyce ówczesnej zestawiano sytuację Polaków i Indian i pomysł ten podjął autor noweli przepojonej zjadliwą ironią, skierowaną nie tyle przeciw jej bohaterowi, co przede wszystkim przeciw widzom cyrkowym, przedstawicielom zwycięskich Prusaków.

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Nowela sierpniowa

Poparcie centrum i prawicy sejmowej dla noweli konstytucyjnej stworzyło paradoksalną sytuację, w której Piłsudskiego popierała jeszcze w zasadzie lewica, natomiast w niektórych sprawach centrum i prawica , które straciły oddech, gdyż marszałek zrealizował ich postulaty.

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej

DOBRA PANI, nowela E. w zbiorachPanna Antonina (1888) i Trzy nowele (1897). Autorka stawiaw noweli problem nieodpowiedzialnego podejmowania działańspoł.

DOBRA PANI, nowela E. Orzeszkowej

DOBRA PANI, nowela E. w zbiorachPanna Antonina (1888) i Trzy nowele (1897). Autorka stawiaw noweli problem nieodpowiedzialnego podejmowania działańspoł.

HANIA, nowela H. Sienkiewicza

Zespół trzech nowel rozpada się właściwie na dwie części.

JANKO MUZYKANT, nowela H. Sienkiewicza

JANKO MUZYKANT, nowela H. Nowela, tłum.

KAMIZELKA, nowela B. Prusa

Fabuła i sceneria noweli są przejawem dążenia do utrzymania utworu w granicach wydarzeń codziennych i zarazem wydobycia utajonych w prozie życia heroicznych wartości bohaterów, ciężko doświadczonych przez los. " (Analiza i interpretacja noweli), Roczn.

SZKICE WĘGLEM, nowela H. Sienkiewicza

Treścią noweli są dzieje Wawrzona Rzepy, od którego pisarz Zołzikiewicz wyłudził zobowiązanie, że pójdzie do wojska. Nowela, podwójnie okaleczona przez cenzurę - redakcyjną i państwową, usuwającą aluzję polit.

Z PAMIĘTNIKA POZNAŃSKIEGO NAUCZYCIELA, nowela H. Sienkiewicza

Nowela była protestem pisarza przeciw metodom szkoły ros. Nowela zdobyła sobie ogromną popularność w całej Europie jako protest przeciwko barbarzyńskiemu systemowi wychowania młodzieży.

ZA CHLEBEM, nowela H. Sienkiewicza

1880 w Warszawie i Poznaniu) szczęśliwe zakończenie; ponieważ jednak w Poznańskiem emigracja chłopska przybierała na sile, słuchacze Sienkiewicza przekonali go, iż nowela powinna stać się ostrzeżeniem dla poszukiwaczy chleba za oceanem. Nowela była pierwszą próbą wprowadzenia do literatury polskiej zagadnień chłopskiej emigracji zarobkowej.

Maria Konopnicka - "Nowele" - streszczenie

Dla większości nowel postyczniowych materiał ideowy i artystyczny stanowiła publicystyka, gdy dla Konopnickiej - reportaż. Nowelkę kończy konkluzja: "O biedny Cyganie!

Maria Konopnicka „Nowele”

Dla większości nowel postyczniowych materiał ideowy i artystyczny stanowiła publicystyka, gdy dla Konopnickiej - reportaż. Nowelkę kończy konkluzja: „O biedny Cyganie!

KATARYNKA, nowela B. Prusa

KATARYNKA, nowela B. Nowela, nosząca zarazem pewne cechy szkicu powieściowego (rozbudowana fabuła z retrospektywnymi fragmentami) skonstruowana jest na klasycznym motywie „podglądania".

LATARNIK, nowela H. Sienkiewicza

Zmieniwszy jego nazwisko na Skawińskiego i zastąpiwszy powieść Kaczkowskiego Panem Tadeuszem, Sienkiewicz po mistrzowsku ukazał dzieje tułaczki bohatera, jego samotność i panteistyczny stosunek do przyrody, jego tragiczny w skutkach powrót we śnie „na ojczyzny łono", i stworzył arcydzieło noweli psychol.

MADONNA BUSOWISKA, nowela Władysława Łozińskiego

ZAWODZIŃSKI „Prawdziwie piękna nowella", „Kuźnica" 1948 nr 42.