Nowe Życie

Czytaj Dalej

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać. Każdy z nas jest panem swojego losu i to właśnie od każdego z nas zależy to, w jaki sposób przejdzie przez swoje życie. W literaturze dominuje obraz bohatera, który mimo wszystkich prób...

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Z tego porównania można łatwo wywnioskować nowy pogląd Kochanowskiego – aby bawić się i cieszyć trzeba dobrze postępować w życiu, zgodnie ze swoim sercem.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Stawiając na nowo pytanie o istotę wszechrzeczy i upatrując tylko w sobie siłę i mocsprawczą, człowiek uczynił się kimś „ponad”, jedyną miarą wartości. Nim tenświat zaczniemy przetwarzać i dorzucać do niego nowe wytwory, on nas otacza i wpływa na48nas, kształtując nasze myśli, uczucia i pragnienia.

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Nim tenświat zaczniemy przetwarzać i dorzucać do niego nowe wytwory, on nas otacza i wpływa na48nas, kształtując nasze myśli, uczucia i pragnienia.

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

Dlaczego literatura zawiera „przepisy na życie”? Wzorce osobowe w epoce średniowiecza

Każda epoka tworzy własne „przepisy na życie”, charakterystyczne dla ducha swych czasów. Owe przepisy, wzorce osobowe, rozpowszechniane są poprzez literaturę. Bohater epoki średniowiecza to przede wszystkim człowiek pobożny, wszystkie swe myśli kierujący ku Bogu.

Jednym z wzorców osobowych...

Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu

Próby reformacji spotkały się ze zdecydowanym protestem ze strony kościoła i ostatecznie zwołaniem soboru trydenckiego gdzie ustalono dokładny plan działania mający zlikwidować wszelkie przejawy różnowierstwa. Nasz nowy prezydent, doprowadzając do obecnej sytuacji politycznej popełnił jeden podstawowy błąd.

ŻYCIE TAETRALNE I DRAMATYCZNE

Powstał nowy typ teatru, którego cechowało: 1. W 1913 roku powstał Teatr Polski podtrzymujący nowatorstwo w Polsce. Nowym dyrektorem teatru miejskiego został Józef Kotarbiński.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Z tego porównania można łatwo wywnioskować nowy pogląd Kochanowskiego – aby bawić się i cieszyć trzeba dobrze postępować w życiu, zgodnie ze swoim sercem.

Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

Ksiądz Konarski rozpoczął reformę szkolnictwa od założenia nowoczesnej, elitarnej szkoły Collegium Nobilium w 1740 roku, wychowującym młodych arystokratów w nowoczesnym duchu Oświecenia i przy pomocy nowoczesnych metod (min.

Życie i twórczość Alberta Camusa

Zakłada nowy teatr objazdowy o nazwie „L'Equipe” i pracuje jako aktor. Kolejne lata to nowe spektakle i utwory li­terackie (m.

Życie i twórczość Witolda Gombrowicza

Pisarz ucieka się często do parodii, groteski, odważnych i nowatorskich ujęć.

Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

Sienkiewicz odbył cykl odczytów w miastach Galicji, zwiedził zabytkowy Zbaraż, następnie wyjechał do Włoch, gdzie napisał kolejne nowele: Z pamiętnika korepetytora oraz Za chlebem. Napisał też znaną nowelę Bartek Zwycięzca.

Michał Bułhakow – życie i twórczość

Znajomość z żoną dziennikarza Lubow Białozierską przeradza się w nowy związek małżeński.

Życie i twórczość Jana Parandowskiego

Nowy etap w biografii Parandowskiego otwiera rok 1929, kiedy to przeprowadza się do Warszawy.

Życie Gotamy Buddy

Wyprawiono wielką ucztę z tańcami bajader celem uczczenia narodzin tego nowego węzła, a w nocy obudził się Gotama w wielkim przygnębieniu ducha „jako człowiek, któremu mówią, że dom jego płonie”. Przyszedł do Benares, odszukał swych uczniów i pozyskał ich dla nowej nauki.

Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

Zanim opowiemy, w jaki sposób państwo rzymskie, zbudowane w dwóch pierwszych wiekach przed Chr. i zażywające spokoju i bezpieczeństwa przez dalsze dwa wieki od Augusta — popadło w bezład i zostało złamane, nie od rzeczy będzie poświęcić nieco uwagi codziennemu życiu na przestrzeni tego wielkiego...

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

Papież — był to jeden z ostatnich czynów Rzymu jako władcy  świata — podzielił nowy kontynent między tych dwóch współzawodników, oddając Portugalii Brazylię i wszystko, co położone na wschód od linii biegnącej 1780 km na zachód od wysp Zielonego Przylądka, a Hiszpanii resztę (1494). Wyznaczono Kozakom nowe ziemie w Azji.

Nowe imperia zamorskie

Kanada, jak zaznaczyliśmy, pierwsza z posiadłości brytyjskich sprostała nowym możliwościom ekonomicznym, które przed nią otwarły nowe środki komunikacji.