Nowe Drogi

Czytaj Dalej

Przedstaw i oceń drogi życiowe Stanisława Wokulskiego, Tomasza Judyma i Zenona Ziembiewicza oraz wskaż przyczyny klęski każdego z nich.

Ma już za sobą pierwsze rozczarowanie, pierwszą porażkę, musi zaczynać od nowa. „Wiek męski - wiek klęski” - różne przyczyny porażki bohaterów Podobne na początku drogi bohaterów z czasem coraz bardziej się rozchodzą.

J.W.GOETHE - „FAUST” - Nowe motywy romantyczne

1.  dwa światy: racjonalny i irracjonalny

2.  nie interesowanie się nauką książkową

3.  zainteresowanie przyrodą

4.  brak prawdopodobieństwa

5.  przedstawianie uczuć

6.  tragizm

7.  człowiek jest zagubiony w świecie i jest marionetką w rękach potężnych sił natury; zawodzą go własne zmysły...

„Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze XX wieku.

” c) wykształcenie określonej postawy moralnej sposobem na przetrwanie piekła obozowej rzeczywistości, - Budowa nowej, powojennej rzeczywistości, kreowanie nowego sposobu życia oraz podstaw moralnych dzieła literackie zawierające moralne pouczenia i dylematy literatura skarbnicą wartości, 2.

C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe

  Cezary i Zenon są postaciami zupełnie odmiennymi: inne są ich drogi życiowe, gdzie indziej i w innych warunkach się wychowywali, czym innym się kierowali z życiu, inaczej przedstawia się ich droga życiowa; Cezary jest dzieckiem Polaków: urzędnika koncernu naftowego w Baku, człowieka obrotnego i przedsiębiorczego oraz spokojnej, cichej kobiety tęskniącej za krajem i nie mającej na niego wielkiego wpływu; wychowuje się w Rosji, obraca się w ...

Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".

W świecie szklanych domów miałoby wyrastać i żyć nowe społeczeństwo, kierujące się zasadami równości i sprawiedliwości, które są podstawami ustroju demokratycznego.

Europejczycy zakładają nowe państwa w Azji i za oceanem

A teraz kompania ta nie tylko handlowała korzeniami, barwnikami, herbatą i drogimi kamieniami, lecz miała w swych rękach dochody i terytoria książąt oraz losy całych Indii. Wyznaczono Kozakom nowe ziemie w Azji.

Nowe imperia zamorskie

Kanada, jak zaznaczyliśmy, pierwsza z posiadłości brytyjskich sprostała nowym możliwościom ekonomicznym, które przed nią otwarły nowe środki komunikacji.

Specyficzne (nowe) formy obrotu międzynarodowego

Zaliczamy do nich:

a) leasing – Specyficzna umowa finansowa , zapewniająca inwestorowi możliwość użytkowania dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Przez umowę leasingu leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu), wskazane rzeczy do używania...

Strategie wejścia na nowe rynki

 

1. Strategia wypukła

Przedsiębiorstwo od razu wchodzi na wszystkie segmenty z pełnym zakresem działania, ponosząc duże nakłady w celu szybkiego przyrostu sprzedaży i zysków

(właściwa w sytuacji dysponowania odpowiednimi zasobami i / lub nie występowania dużego ryzyka).

 

 

2. Strategia...

Nowe paradygmaty rozwoju w kontekście globalizacji

To, co może się wydawać nieracjonalne, wyjaśnić można brakiem informacji, wyso­kimi kosztami wejścia na dany rynek (koszty transakcji), trudnościami w otrzymaniu kredytu, kosztami ubezpieczenia, problemami opanowania nowych technik, brakiem umiejętności marketingowych, brakiem czasu i dostępu do rynków itd.

NOWE FORMY ZATRUDNIENIA I PRACY

  Rozwój nowych form zatrudnienia i pracy rozumiany jest wieloznacznie, ponieważ praca po nowemu może polegać na odchodzeniu od stałego zatrudnienia i przechodzenia na czas ściśle określony.

„Różne drogi do szczęścia” - Petrarka. Rozwiń tę myśl poety odwołujac się do wybranych utworów

Będziemy więc ciągle dążyć do osiągnięcia nowych celów dla siebie i innych, bo człowiek powinien żyć tak, aby jemu było dobrze wśród ludzi i aby ludziom było dobrze z nim.

Nowe orientacje antyimportowej polityki gospodarczej

Ekonomia rozwoju – nierównomierność rozwoju jest następstwem doktryny wolnego handlu, która faworyzowała kraje ekon zaawansowane

Ekonomia dobrobytu – sprawiedliwy podział dochodów, stawia na pozaekonom korzyści – pełne zatrudnienie, edukacja, awans cywilizacyjny, zapewnienie politycznej samodzielności...

Nowe ruchy polityczne – cechy i metody działania

Nowe ruchy polityczne: Ekologiczne Nacjonalistyczne Równościowe Broniące praw człowieka Nowe ruchy społeczne są ponad podziałami klasowymi, zajmują się problemami innych , walczą o prawa innych.

Jakie naciski osi na drogi obowiązują w Polsce

Naciski na osie:

• nacisk osi pojedynczej nie może przekraczać 80kN,

• w zespole 2 lub więcej osi nacisk nie może przekraczać przy odległości od sąsiedniej osi składowej:

a) do 1,2m – 57,5kN,

b) powyżej 1,2m do 1,3m – 65kN,

c) powyżej 1,3m – 72,5kN,

• przy dopuszczonym nacisku na oś pojedynczą do...

Gdzie w Polsce występują drogi wodne IV klasy

• Cedynia - Szczecin – morze,

• Warszawa – Serock,

• Płock – Włocławek,

• Kraków,

• Tczew – Gdańsk – morze.

Późna dorosłość: szanse rozwoju - Integralność – nowe wyzwanie rozwojowe

Zatem jedna ze stron kryzysu późnej dorosłości to dążenie do osiągnięcia integralności – a więc poczucia, iż własne życie miało sens, jako coś, co się stać musiało, jest to zarazem utwierdzeniem się w naturalnej skłonności do odszukiwania porządku i sensu w tym, co się dzieje (Erikson, 1997...

Zmierzch czy też „nowe rozdanie” w historii Europy wg Jose Ortegi y Gasseta

„Najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznej”. Masa to jego zdaniem mentalność stworzona przez „podniesienie dziejów”. Za czasów Ortegi – podobnie jak za naszych – świat przeżył szok wielkiego wypełnienia. Piękna druga połowa...

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - geneza, rozwój

W ramach Nowego Zarzadzania Publicznego podejmuje sie m. W przypadku Polski wybrane koncepcje Nowego Zarządzania Publicznego powinny byc realizowane przede wszystkim na poziomie jednostek samorządowych.

Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Różnice wzgledem sektora prywatnego

Jonathan Boston, jeden z pierwszych teoretyków NPM wyróżnił kilka aspektów, w których instytucje publiczne różnią się od sektora prywatnego:

- stopien otwarcia na rynek -- zalezność od przyznawanych funduszy

- ograniczenia prawne i formalne – sądy, ciała ustawodawcze, hierarchia

- wymuszanie (?) –...