Normanowie

Normanowie

Czytaj Dalej

Wikingowie (Normanowie) - Informacje Ogólne

Zwycięstwo to zapewniło Normanom panowanie na Wyspach Brytyjskich do połowy XII wieku. Również sytuacja wewnętrzna w państwach będących kulturową spuścizną po Normanach uległa daleko idacym przeobrażeniom.

Normanowie - Informacje Ogólne

Normanowie trudnili się jednak nie tylko rozbojem, gdyż pojawiali się w innych krajach jako kupcy, sprzedający zagrabione towary. Środki komunikacji jakimi dysponowali Normanowie, pozwalały im na wyprawy tylko przy dobrej pogodzie, a więc wiosną i latem.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - NORMANOWIE I ICH NAJAZDY

Rzecz prosta, nie nadawały się one do dłuższych podróży na pełnym morzu, toteż Normanowie poruszali się najczęściej wzdłuż brzegów. Środki komunikacyjne, jakimi dysponowali Normanowie, pozwalały im przedsiębrać wyprawy morskie tylko przy dobrej pogodzie, a więc wiosną i latem.

Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

W tym samym czasie Normanowie zaczęli opanowywać wybrzeża Irlandii, gdzie ich wodzowie założyli królestwa w: Dublinie Corku Limericku. Wsławiony w walkach z Normanami Brian Brou, król Cashel, zjednoczył ok.

Norman THORNE

Panna Elsie Cameron, 23-letnia maszynistka zamieszkała na Kensal Green w Londynie,była osobą niezbyt interesującą: wątła, o nieciekawej urodzie, nosiła okulary w wyjątkowoniegustownej oprawce. Mimo to, a może właśnie dlatego walczyła jak lwica o swegonarzeczonego, przeczuwając widać, że niewielkie...

Najazdy Normanów

Najeźdźcy z północy- Wikingowie Wikingami, a także Normanami nazywano śmiałych i okrutnych żeglarzy wojowników. Normanowie ulegli szybkiej romanizacji.

Najazdy Normanów w Europie: geneza, przebieg i skutki

-  przeludnienie

-  zmiany struktur społecznej,  tworzenie się organizmów państwowych

*  wolni chłopi

*  panowie – drott

*  jarlowie  –  starszyzna plemienna  –  dowódcy wypraw, zgarniali większość łupów, przywłaszczanie terenów pod uprawę, uzależnianie chłopów za długi, jeńcy wojenni – trall...

NORMANOWIE

Ludy germańskie zamieszkałe w Skandynawii i Jutlandii, słynne z łupieskich wypraw morskich do krajów Europy środk., zach. i wsch. oraz z dalekich podróży (Islandia, Grenlandia, Vinland). Osiedlili się u ujścia Sekwany w X w., przyjęli chrześcijaństwo oraz zwyczaje i język Francuzów.

W 1066 książę...

Sojusz z Normanami

W Niemczech uznano sojusz z Normanami za naruszenie suwerennych praw cesarskich, gdyż ich ziemiewcześniej były lennem cesarza.

Opisz model pamięci epizodycznej Normana i Rumelharta

*Pamięć epizodyczna – indormacje dotyczące zdarzeń w postaci procesu, który ma współrzędne czasowe i przestrzenne

*Pamięć epizodyczna może posługiwać się sieciami semantycznymi złożonymi z węzłów i relacji między nimi (ale relacje są znacznie bogatsze)

*Podstawowym elementem sieci jest...

MODEL PAMIĘCI NORMANA I RUMELHARTA

Podst. Elementem sieci jest czynność. Występują 4 elementy: działanie reprezentowane przez predykat; sprawca; przedmiot i adresat działania.

Jarek(sprawca)dał(predykat)Marysi(adresat)kwiaty(przedmiot)

Zdarzenia sa połączone w ciągi które tworzą epizody. Epizody mogą wchodzić w skład jeszcze bardziej...

Formy obecności normańskiej i udział Normanów w polityce w basenie Morza Śródziemnego

-  walki z Arabami i udział w międzycesarskich rozgrywkach w pd. Włoszech

-  synowie normandzkiego rycerza Tankreda d’Hauteville

*  Robert Guiscard  –  zjednoczenie księstw południowowłoskich, wyparcie Arabów i Bizantyjczyków

*  Roger – od 1061 r. – podbój Sycylii

-  Roger II – połączenie normańskich...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PODBÓJ BRYTANII PRZEZ NORMANÓW FRANCUSKICH

 

Na dworze książąt normandzkich znalazł gościnę uchodzący z kraju przed najazdem Kanuta król angielski — Edward Wyznawca. Jego długi pobyt na kontynencie doprowadził do zbliżenia z książęcym domem Normandii i do poczynienia jego przedstawicielom pewnych obietnic spadkowych na wypadek bezpotomnej...

NORMANÓW PODBÓJ ANGLII 1066

5 Sty­cznia 1066 zmarł bezpotomnie Edward Wy­znawca. O tron Anglii ubiegali się trzej rywale; jednym z nich był Harald Haard-raade (zm. 1066), król Norwegii, drugim - Harold Godwinson (syn Godwina) (1022P-1066), potomek najpotężniejszego barona Anglii, trzecim - Wilhelm (1027?--1087), książę Normandii...