Wikingowie (Normanowie) - Informacje Ogólne

W X i na początku XI wieku rządy Normanów zostały ostatecznie utrwalone w Normandii,Irlandii i części Brytanii , a w ich ojczystych stronach spokojnie rozwijały się królestwa Danii,szwecji i Norwegii.

Normanowie - Informacje Ogólne

Specyfiką podróży Normanów, był sposób w jaki odbywali oni owe podróże. Określenie "Wikingowie", często stosowane wobec Normanów, wzięło się od zwrotu wiking - "na zbój".

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - NORMANOWIE I ICH NAJAZDY

Od zwrotu to wiking — „na zbój", wyprawy Normanów nazywano często wyprawami Wikingów. Rzeczywiście pierwsze ekspedycje Normanów posiadały charakter wyłącznie łupieski.

Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

W tym samym czasie Normanowie zaczęli opanowywać wybrzeża Irlandii, gdzie ich wodzowie założyli królestwa w: Dublinie Corku Limericku. Wsławiony w walkach z Normanami Brian Brou, król Cashel, zjednoczył ok.

Norman THORNE

Norman Thorne wyrażałjednak najwyższe zdumienie ich zeznaniami. W czasach, gdy jeszcze Norman Thorne deklarował chęć poślubienia jej, Elsie Cameronzłożyła wizytę w domu jego rodziców.

Najazdy Normanów

Grupy etniczne wśród Normanów różniły się nie tylko językiem, ich wyprawy miały też różne cele.

Najazdy Normanów w Europie: geneza, przebieg i skutki

  –  kolejny atak Normanów na Anglię  –  duński Swen Widłobrody i norweski Olaf Trygvasson *  1002 r. – wymordowanie Normanów przez króla Etelreda II *  wzmożone najazdy *  1016 r.

NORMANOWIE

W 1066 książę normandzki Wilhelm I (Zdobywca) dokonał podboju Anglii. Plany zaborcze Normanów włoskich w stosunku do cesarstwa bizantyjskiego były jednym z powodów rozpoczęcia wypraw krzyżowych.

Sojusz z Normanami

W Niemczech uznano sojusz z Normanami za naruszenie suwerennych praw cesarskich, gdyż ich ziemiewcześniej były lennem cesarza.

Opisz model pamięci epizodycznej Normana i Rumelharta

*Pamięć epizodyczna – indormacje dotyczące zdarzeń w postaci procesu, który ma współrzędne czasowe i przestrzenne

*Pamięć epizodyczna może posługiwać się sieciami semantycznymi złożonymi z węzłów i relacji między nimi (ale relacje są znacznie bogatsze)

*Podstawowym elementem sieci jest...

MODEL PAMIĘCI NORMANA I RUMELHARTA

Podst. Elementem sieci jest czynność. Występują 4 elementy: działanie reprezentowane przez predykat; sprawca; przedmiot i adresat działania.

Jarek(sprawca)dał(predykat)Marysi(adresat)kwiaty(przedmiot)

Zdarzenia sa połączone w ciągi które tworzą epizody. Epizody mogą wchodzić w skład jeszcze bardziej...

Formy obecności normańskiej i udział Normanów w polityce w basenie Morza Śródziemnego

Włoszech -  synowie normandzkiego rycerza Tankreda d’Hauteville *  Robert Guiscard  –  zjednoczenie księstw południowowłoskich, wyparcie Arabów i Bizantyjczyków *  Roger – od 1061 r.

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - PODBÓJ BRYTANII PRZEZ NORMANÓW FRANCUSKICH

Lądowanie wojsk normandzkich odbyło się bez przeszkód, bowiem Harold znajdował się w tym czasie na północy, gdzie zwycięsko odpierał najazd Norwegów. Tak szybkie zwycięstwo wprowadziło księcia Normandii w błąd co do istotnych nastrojów mieszkańców wyspy.

NORMANÓW PODBÓJ ANGLII 1066

W 1051 Edward, szukając w Normandii pomocy (prawdo­podobnie pod przymusem), przyrzekł ustnie Wilhelmowi tron angielski. W latach 1064-1065 Harold Godwinson, będąc w Normandii, przysiągł na święte relikwie, że udzieli pomocy Wilhelmowi.