Nobilitacja

Nobilitacja

Czytaj Dalej

NOBILITACJA

W 1601 prawo nobilitacji przeniesiono z króla na sejm.

Kwestia nobilitacji prawa przez socjologię prawa

Niezależnie od tej bieżącej, krytycznej oceny aktualnie obowiązującego w Polsce prawa pozytywnego, jeśli jakaś szczegółowa dziedzina wiedzy nobilituje prawo jako instytucję społeczną trwającą przez stulecia, jest nią z pewnością socjologia prawa. Dlatego jej rola w edukacji prawniczej nie powinna...