Nizina Mazowiecka

Formy utworzone w wyniku działalności lodowców, zwłaszcza w południowej i wschodniej części Niziny Mazowieckiej , uległy znacznemu zdenudowaniu w warunkach klimatu peryglacjalnego. Gleby Niziny Mazowieckiej zaliczane są w większości do mało urodzajnych.

Niziny Polskie-Pożytki

Pożytki z polskich nizin Nizina Wielkopolska jest obszarem, na którym występują złoża węgla brunatnego (wydobywany w okolicach Bełchatowa) oraz soli kamiennej (Kłodawa).

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Gleby Niziny Mazowieckiej zalicza się w większości do mało urodzajnych. Nizina Mazowiecka charakteryzuje się dość znacznymi różnicami termicznymi, ale głównie w zimie.

Nizina Amazonki

: - kauczukowiec - orzech - mahoniowiec Resztę niziny Amazonki pokrywają sawanny Nizina Amazonki jest słabo zamieszkana głównie przez Indian i metysów, którzy są w Brazylii nazywani Kaboklami.

Nizina Śląska

W obrębie Niziny Śląskiej wyróżniamy 9 mezoregionów: Wysoczyznę Rościsławską, Pradolinę Wrocławską, Równinę Wrocławską, Dolinę Nysy Kłodzkiej, Równinę Niemodlińską, Równinę Oleśnicką, Równinę Opolską, Płaskowyż Głubczycki i Kotlinę Raciborską.

Nizina Amazonki

AMAZONKI, NIZINA, Plancie Amazonica, największa na Ziemi aluwialna nizina, w Ameryce Pd. 5 mln km2; większa część Niziny Amazonki leży na wys. na Nizinie Amazonki stanowią drogi wodne i linie lotn.

Niziny, wyżyny, góry

Nizina Amazonki 5 mln km. Do nizin zalicza się również depresje, czy obszary położone poniżej poziomu morza.

Charakterystyka gospodarcza Niziny Mazowieckiej

Przemysł elektromaszynowy Niziny Mazowieckiej reprezentowany jest przez różnorodne jego rodzaje, z wyraźną dominacją gałęzi maszynowej, środków transportu, elektrotechnicznej oraz elektronicznej. Na Nizinie Mazowieckiej nie występują żadne surowce mineralne o większym znaczeniu gospodarczym.

NIZINY, powieść społ. E. Orzeszkowej

NIZINY, powieść społ.

Historia Niziny Mazowieckiej

Mazowsze weszło w skład państwa polskiego w X w. W czasie panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, Płock - stolica Mazowsza - pełnił rolę stolicy całego kraju. Dążenia do uniezależnienia Mazowsza od władzy centralnej zwyciężyły za rządów najwybitniejszego z lokalnych Piastów -...