Niszczyciel

Niszczyciel

Czytaj Dalej

NISZCZYCIELE

W czasie wojny, ze względu na po­trzebę jak najszybszej rozbudowy floty ochraniającej żeglugę, przystą­piono do budowy mniejszych, prost­szych i tańszych (koszt budowy ni­szczyciela wynosił 3,4-5 min dola­rów) jednostek - niszczycieli eskortowych.

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

Tarcznik niszczyciel

Quadraspidiotus pemiciosus (Comstock), rodzina Diaspididae — tarcznikowate. Długość tarczki około 1 mm. Pochodzi ze wschodniej Azji, skąd został zawleczony na wszystkie kontynenty. Żyje na różnych drzewach liściastych i owocowych. Jest ważnym szkodnikiem tych ostatnich. Zaatakowane drzewa stopniowo...