Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym

Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym, lub inaczej modele rozszerzone, buduje się w celu dokonania oceny ekonomicznych skutków polityki środowiskowej, zwłaszcza skutków redukcji zanieczyszczeń środowiska.