Rynki, segmenty rynku i nisze rynkowe

Niszę można scharakteryzować w następujący sposób: klienci znajdujący sie w danej niszy mają wyraźnie wyodrębniony i dosyć złożony zbiór potrzeb i gotowi są zapłacić wyższą cenę za produkt najlepiej zaspokajający ich potrzeby.

Nisza rynkowa

Marketing niszowy Specyficzną formą marketingu dla tego segmentu jest marketing niszowy (niche marketing).

Strategia niszy rynkowej

Istnieje też pewne ryzyko - konkurenci mogą zniwelować silne strony przedsiębiorstwa, wykorzystując doświadczenie uzyskane w podobnych niszach i pokonać bariery wejścia ze względu na wysoką atrakcyjność niszy.

NISZA EKOLOGICZNA

Pierwszy mówi o tym, do czego dany gatunek jest przystosowany i jaką mógiby peinić rolę w biocenozie (nisza potencjalna gatunku, zwana też niszą podstawową).

Nisza

Najczęściej prostokątne lub półokrągłe, zamknięte półkoliście górą wgłębienie w murze, o charakterze dekor., często przesklepione konchą, zwieńczone małymi frontonami trójkątnymi, półokrągłymi lub odcinkiem gzymsu, ujęte w kolumienki albo pilastry. Przeznaczone czasem dla ustawienia rzeźby...

NISZA RYNKOWA

Specjalna kombinacja produktu, segmentu rynkowego i geograficznego miejscasprzedaży, która z różnych powodów, np. nieopłacalnych dla większych firmwarunków sprzedaży, jest niedostrzegana lub ignorowana przez te firmy.Niekiedy określana jest też jako grupa nabywców (subsegment rynku) niezadowa-lająco...