PROBLEMY ŻYWIENIOWE OSÓB 0 NISKIM STATUSIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM

Dzieci z rodzin o niskim SHS mają większe ryzyko niskiej masy urodzenio-wej. Większość badań wskazuje, żc w Polsce dzicci i młodzież o niskim SES lub mieszkające w małych miastach lub wsiach osiągają podobne wskaźniki rozwojowe jak młodzież miejska lub z rodzin o wysokim SES.

Z wody na ląd - Torfowiska wysokie i niskie

Im bliżej środka, tym mniejsza staje się zawartość substancji mineralnych i tym bardziej niski (kwaśny) staje się odczyn pH. Torfowiska te stanowią ponadto najzna-czniejsze naturalne obszary w Europie Środkowej, na których roślinność pozostaje niska i luźna i nie może się przekształcić w zwarty las.

Wytrzymałość łączy sprawnym w niskich temperaturach

-węgiel przesuwa gwałtownie temperaturę przejścia w stan kruchy w stronę temperatur dodatnich; każde 0,01% C przesuwa tę temperaturę o 12oC, -mangan w ilości do 2% dodatnio wpływa na udarność stali w niskich temperaturach, -nikiel ma podobny wpływ jak mangan i jest dodawany do stali niskowęglowych łącznie z manganem, -krzem w ilości do 0,3% wpływa dodatnio na udarność (uspokojenie), natomiast domieszki fosforu i siarki wpływają ujemnie.

Czy strategia „niskie ceny każdego dnia" jest bardziej sensowna niż strategia „cen promocyjnych"?

Ostatnio Sears zaczął znowu organizować wyprzedaże i nie wiadomo czy utrzyma stosowanie zasady „niskich cen". pcxl wpływem konkurencji, do zmiany swej strategii cenowej na niskie ceny każdego dnia.

Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko

Być może zasada ta byłaby bardziej pomocna, gdyby zarazem mówiła: •    Kupuj nisko w relacji do zysków firmy (niska cena, wysokie zyski).

Warunki stosowania wysokich i niskich cen

Relatywnie niski poziom cen może zapewnić rozszerzenie segmentu rynku nowego produktu oraz wzrost wielkości sprzedaży i zysku.

"Z chałupy" J. Kasprowicza i "Kartoflisko" L. Staffa - dwa sposoby wprowadzenia niskiego tematu do sonetu

niski temat znalazł się w sonetach L. Ten niski temat ma jednak dla poety wiele uroku, odgłos ziemniaków rzucanych do wiader porównuje do bębnów grzmiących na odmarsz jesieni.

Niskie spożycie warzyw i owoców

Niskie spożycie warzyw i owoców jest czy nnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca, nowotworów przełyku, żołądka, układu oddechowego i jelita grubego, a także udaru mózgu. W krajach Europy Środkowej, w tym Polsce, jest niskie (średnio 380 g/dzień) i stanowi mniej niż 66% wspomnianego teoretycznego minimum.

Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O NISKIM STOPNIU URBANIZACJI

tradycyjne społeczności rolnicze i niski stopień industrializacji spowodowały, że zjawisko odpływu ludności do miast było niewielkie 3.

Brzoza niska

  Wygląd: Niski, obficie rozgałęziony krzew, 0,5-3 m wysokości z brunatną korą. Siedlisko: Na torfowych łąkach, w olsach, na torfowiskach niskich i przejściowych.

Efekt "niskiej piłki" = przynęta (Cialdini)

Istotą techniki „niskiej piłki” jest nakłanianie człowieka do trzymania się oferty, która w rzeczywistości jest mniej korzystna niż to wyglądało.

Jabłoń niska

Jabłoń niska (Malus pumila) jest prababką większości uprawianych w naszym klimacie jabłoni.

Daktylowiec niski

Chociaż w Azji południowej, skąd pochodzi daktylowiec niski, może on osiągać nawet 4 m wysokości, to czas jego dojrzewania trwa bardzo długo.

Czym jest niskie ciśnienie krwi - niedociśnienie?

Niskie ciśnienie krwi - niedociśnienie - raczej nie sprawia poważniejszych problemów, o ile nie jest objawem rzadkiego zaburzenia zwanego chorobą Addisona.

Wężymord niski

Uwagi: Obok wężymordu niskiego w Polsce występuje rzadko hodowany w ogrodach wężymord czarny korzeń i dziko rosnący wężymord stepowy oraz w Karpatach Wschodnich wężymord górski.

Łączniki niskiego napięcia

Wyłączniki nisko napięciowe produkowane są jako suche.

ZAUFANIE – FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA - Społeczeństwa niskiego zaufania

Dominuje w nich kultura cynizmu (rozpowszechnione przeko-nania o powszechnym braku wiarygodności, uzasadniające nieufność i podejrzliwość jako właściwą postawę). Ludzie są pod presją społ., aby nikomu nie ufali. Kręgi nieufności i niewiarygodności poszerzają się, a kręgi zaufania i wiarygodności...

Czy składniki odżywcze obniżają normalne lub już niskie ciśnienie?

 

Nie. Składniki odżywcze nie obniżają ciśnienia mechanicznie, lecz wpływają na jego normalizację. Dzięki synergii komórkowych składników odżywczych - istotnych czynników metabolicznych - możliwa jest naturalna regulacja funkcji naczyń krwionośnych, utrzymanie ich elastyczności i właściwości...

Turzyca niska

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości 2-15 cm, tworząca pierścieniowate darnie. Łodyga u nasady ulistniona, słabo trójkanciasta, przeważnie krótsza od liści. Pochwy liściowe czerwonobrązowe, siatkowate włókniste.

Blaszki liściowe sztywne, na brzegach szorstkie, szerokie 1-2 mm, szarozielone...

Torfowisko niskie

T., które jest zasilane przede wszystkim przez → wody gruntowe; tworzy się najczęściej w dolinach rzecznych przy udziale trzcin, turzyc, mchów oraz drzew i krzewów liściastych.