NIOBE

Mit. gr. córka lidyjskiego króla Tantala, żona króla Teb, Amfiona, chełpiła się, że jest równie godna czci jak Leto, która miała tylko dwoje dzieci, Artemidę i Apollina, gdyż ma od niej znacznie więcej potomstwa. Liczbę ich podaje pierwszy Homer w Iliadzie, 24, 604 - sześć córek i sześciu synów;...

NIOBE, poemat K.I. Gałczyńskiego

NIOBE, poemat K.I. Gałczyńskiego, wyd. w Warszawie 1951. Zamysł utworu powstał 1949 w Nieborowie, gdzie kustosz miejscowego muzeum opowiedział poecie historię znajdującej się tam marmurowej głowy Niobe. Gr. oryginał tej rzeźby (z IV w. p.n.e.) zaginął, a Niobe nieborowska jest jego najlepszą rzym...