Nikodema

Czytaj Dalej

KARIERA NIKODEMA DYZMY

KARIERA NIKODEMA DYZMY, powieść T. LICHAŃSKI Nikodem Wielki, w: Cienie i profile, W.

EWANGELIA NIKODEMA [Ewangelia Nicodemi]

Apokryf ewangeliczny znany pod tym tytułem dopiero w przekładach łacińskich poczynając od XIII w. Składa się on z dwu róż nych części: tzw. Aktów Piłata [Acta lub Gęsta Pilati], pochodzących z IV w. [opis Męki Pańskiej i Zmartwychwstania] oraz Zstąpienia Chrystusa do piekieł [Descmsus Christi ad...