Poczet cesarzy rzymskich - Pascenniusz Niger (Gaius Pascennius Niger Iustus)

jako Imperator Caesar Gaius Pascennius Niger Iustus Augustus Urodził się w Italii, w miasteczku Akwinum, leżącym na południe od Rzymu, pochodził ze stanu ekwitów, rodzina była średnio zamożna.

Rzeki międzynarodowe - Niger

podpisany przez państwa kolonialne, proklamował wolność żeglugi na rzece Niger i równe traktowanie wszystkich państw.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Niger. Togo. Dahomej (Benin)

  W pustynnym Nigerze rządził początkowo prezydent Hamani Diori, potem rozpoczęły się trwające do dziś rządy wojskowe (obecnie gen.

Brzytwodziób amerykański (Rynchops niger)

Brzytwodzioby mają żuchwę dłuższą od szczęki górnej. Łowią ryby, latając tuż nad powierzchnią wody z otwartym dziobem i żuchwą zanurzoną w toni. Gdy zetkną się z rybą, zamykają dziób i zdobycz połykają w locie. Brzytwodziób amerykański ma czarne upierzenie.