Niewolnicy

Czytaj Dalej

Niewolnicy

Męczennicy z niewolników czy niewolnic cieszyli się wysoką czcią, akult niektórych z nich, jak Blandyny z Lyonu, czy Felicyty z Kartaginy, stał się bardzo powszechny.

Panowie i niewolnicy

W związku z podanym zróżnicowaniem ludzi, poza całą mozaiką systemów moralnych kryje się odmienność i przeciwieństwo dwóch typów moralności: moralności panów i moralności niewolników.

Panowie i niewolnicy - Moralność panów (moralność dostojna)

Jest ona rezultatem świadomego, spontanicznego tworzenia norm przez ludzi silnych w celu potwierdzenia własnej wartości i uświetnienia samych siebie. „Człowiek dostojny” czci w sobie mocarza i to że ma władzę nad samym sobą. Nie uchyla się od udzielania pomocy innym, ale czyni to nie z litości...

Panowie i niewolnicy - Moralność niewolników

Moralność niewolników ma charakter przede wszystkim reaktywny, tzn.