Niewinność

Czytaj Dalej

Rozważania wartości niewinności na podstawie wykładów z antropologii filozoficznej.

Próbując oddać właściwy sens i znaczenie terminu niewinności należy rozważyć, to jako pewną formę bliskości człowieka do Boga, jako pewnego rodzaju oddzielenia od zła a nawet przeciwstawienie mu się. Ściślej pojmując jest pewnego rodzaju brakiem w tym co złe, niemożność przynależenia tej wartości do zła, jest udziałem człowieka w Bogu. Jako pierwotna własność, do której przynależymy od zawsze. Pierwotna niewinność utracona pierwotnie przez Adama i Ewę w raju ...