Niewielki

Czytaj Dalej

WIELKI

Wielka buława, laska, pieczęć w dawnej Polsce atrybuty władzy (także: godność, władza) hetmana wielkiego, kanclerza wielkiego i in. Wielki komtur najwyższy urzędnik i zastępca wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego; podskarbi zakonu; zob.

Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIX w.

O ile w Chinach musiała Anglia dzielić się wpływami z innymi mocarstwami, w Indiach stworzyła swoje wielkie imperium mimo różnych trudności i oporu miejscowej ludności. diamentów w Oranii dało początek tendencjom zaborczym Wielkiej Brytanii w stosunku do republik burskich.

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki"?

W polityce międzynarodowej Kazimierz Wielki odnosił wielkie sukcesy. W polityce wewnętrznej Kazimierz Wielki również wykazywał wielką aktywność. Kazimierz Wielki podjął reformę systemu skarbowego i administracji.

Polska Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki zdawał sobie sprawę, że tylko szybki rozwój gospodarczy kraju zwiększy jego potencjał militarny: jego ojciec, Władysław Łokietek, mógł zmobilizować najwyżej 6 tysięcy rycerzy, on sam dysponował już siłami dwu- a nawet trzykrotnie większymi.

Przyczyny nie wstąpinia Dani, Szwecji i Wielkiej Brytani do EGW

W Wielkiej Brytanii zwolennikami wejścia tego kraju do obszaru euro są przede wszystkim przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza wielkie firmy przemysłowe rozwijające intensywną współpracę z firmami z innych krajów UE.

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Podobnie też było w Wielkiej Brytanii, która aż do rządów Henryka VIII, kiedy to Wielka Brytania uwolniła się spod rządów papieskich i stała się prawosławna i uniezależniła się od Watykanu.

Konferencje Wielkiej Trójki

Co się tyczy innych spraw zarządzono kontynuowanie wojny z Japonią do bezwarunkowej kapitulacji oraz utworzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Pięciu Mocarstw (dla świata) i czterech Mocarstw (dla Europy) w celu przygotowania traktatów pokojowych z Niemcami i ich sojusznikami- Mogłoby się wydawać, że powstanie Wielkiej Koalicji i spotkania Wielkiej Trójki są dowodem na to, że racja stanu jest ważniejsza niż sprzeczności ideologii czy ...

Charakterystyka Kazimierza Wielkiego

W polityce międzynarodowej Kazimierz Wielki odnosił wielkie sukcesy. W polityce wewnętrznej Kazimierz Wielki również wykazywał wielką aktywność.

Panda wielka

Jednak podstawową przyczyną dra­stycznego spadku liczebności pandy wielkiej by­ło niszczenie naturalnych środowisk występowa­nia tego gatunku, spowodowane działalnością człowieka. Obecnie ten gatunek występuje na niewielkich izolowanych obszarach, na których żyje i rozmnaża się.

Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii

Kiedy się jlczynał, Wielka Brytania miała poniżej 6 milionów obywateli, jednak do 1851 roku ta liczba zwiększyła się do 21 mln i tempo przyrostu nie malało. W połowie XIX wieku już około trzech czwartych ludności Wielkiej Brytanii mieszkało w wielkich aglomeracjach bądź dużych miastach.

Wielkie odkrycia geograficzne oraz ich skutki gospodarcze i społeczne

Batawia (wielki ośrodek handlowy, który wkrótce osiągnął 1000 mieszkańców, r. W największym stopniu wywoziła ich do Australii Wielka Brytania. Wielka Brytania ale wówczas zaczęła się kontrabanda – nielegalny handel murzynami.

Piotr I Wielki- reformy potężnego cara po odbyciu

III Na podstawie źródła Jean Louis’a de Bonnac chciałabym opisać fenomen wielkiego cara Rosji (od 1682), a od 1721cesarz Wszechrosji- Piotr I Wielki. , Piotr I Wielki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977.

Wielkie odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

Cesarstwo, oddzielone od świata słynnym Wielkim Murem długości 2500 kilometrów, szczyciło się bogatą tradycją. Wielkie odkrycia geograficzne przyniosły bardzo wiele dobrego, lecz jeżeli spojrzeć na całą sprawę z drugiej strony, to rzecz wygląda inaczej.

Jak powstał i czym jest Wielki Mur Chiński?

Swój obecny kształt Wielki Mur Chiński przy­brał dopiero w czasach dynastii Ming (1368-1644). Po pokonaniu Mongołów władcy dynastii Ming zorientowali się, że Wielki Mur może zapewnić ochronę przed powrotem wojsk mongolskich.

KAZIMIERZ WIELKI

Kazimierz Wielki i Bruzda. Kazimierz Wielki poemat-rapsod (1900) Stanisława Wyspiańskiego; zmartwychwstały król ciska młotem w mówcę wiecowego, „że piersią bryznął i padł - a naród obaczył się wolny".

Wielki Kryzys

W roku 1918 Europa zaczęła z wielkim tru-dem podnosić się ze zniszczeń spowodowanych przez I wojnę światową. Należało organizować wielkie roboty publiczne, które miały dać ludziom zatrudnienie i w ten sposób „nakręcić" gospodarkę.

Kazimierz III Wielki

Opis Kazimierza III Wielkiego: Kazimierz II Wielki urodzony w 1310 roku zmarł w 1370 roku. O znaczeniu Kazimierza III wielkiego w Europie świadczy powierzenie mu roli rozjemcy w sporze Luksemurgów z Habsburgami,a także zjazd wielu władców europejskich,który odbył się 1364 roku w Krakowie.

Oporni książęta i wielka schizma

W 1300 obchodził jubileusz, na który zebrały się w Rzymie wielkie rzesze pielgrzymów. Miał poparcie w wysokich sferach i wielkie wzięcie u ludu; mimo wściekłych wysiłków Rzymu, aby go uwięzić, umarł jako wolny człowiek.

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki zmarł 5. Uważam, że Kazimierz Wielki świetnie się spisał w roli króla. Kazimierz Wielki zasłużył się dla kraju i był, według mnie jednym z najwspanialszych i najmądrzejszych władców Polski, i musimy o tym zawsze pamietać.

Wielkie koty

Większość wielkich kotów podczas spożywania posiłku niemal kładzie się na ziemi, pantera śnieżna zaś kuca. Prawie wszystkie wielkie koty, z wyjątkiem geparda, mogą chować i wysuwać swoje pazury.