Nieśmiertelność

Czytaj Dalej

Motyw nieśmiertelności w literaturze

Nieśmiertelność-Niepadleganie śmierci, wieczne życie. Kultura zna    różne    formy nieśmiertelności. Nieśmiertelni są bogowie, nieśmiertelność może zyskać człowiek przez zjednoczenie z bóstwem, ale także dzięki swoim dziełom. Nieśmiertelność może mieć wreszcie formę wiecznej egzystencji...

Poznaliśmy geny człowieka Nieśmiertelność w zasięgu ręki?

Każdy człowiek ma swój indywidualny układ informacji genetycznej. Od genów w dużym stopniu zależy nasze życie; to, jak wyglądamy, na co chorujemy. Nieśmiertelność w zasięgu ręki? Znajomość genów danego człowieka sprawi, że lekarze będą mogli wcześnie określać skłonności danego człowieka do chorób i wcześniej im zapobiegać. Przykładowo: robiąc test genetyczny 15-latka można będzie stwierdzić, na jakie choroby jest on szczególnie podatny. Wiedząc, że ...

Nieśmiertelność duszy w ujęciu Platona

Dla każdego wierzącego człowieka, niezależnie od przekonań, dusza jest czymś wyjątkowo istotnym. Obecne w średniowieczu i nieraz nawet do dziś pokutujące przekonanie o tym, że ciało to więzienie duszy, wywodzi się z czasów antycznych, od Platona. Pisze on, że ?ze wszystkiego, co posiadamy, jest nasza dusza czymś najbardziej boskim (...), a dla nas czymś najbardziej własnym i naszym? . Ciało natomiast w jakiś sposób ?blokuje? nasze wrodzone zdolności, logiczne i ...

Wiek zachorowania i śmiertelność w chorobie Parkinsona

Wiek zachorowania znajduje się pomiędzy 30 i 80 rokiem życia ze szczytem pomiędzy 55 a 60 rokiem życia (Ryc. 2). Rozkład zachorowalności jest podobny dla kobiet i mężczyzn. Chociaż sama choroba Parkinsona nie prowadzi do zaburzeń funkcji życiowych, ryzyko zgonu jest w porównaniu z populacją zdrowych...