Niepokój

Czytaj Dalej

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

“ Serce roście patrząc na te czasy ! ” – ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z “Ksiąg pierwszych” Pieśni Jana Kochanowskiego uważana jest za manifestację renesansowego optymizmu. Odnosi się ona do przyrody, radość...

Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku

Poezja okresu Młodej Polski ukształtowała się w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku. Największe jej osiągnięcia przypadają na pierwsze lata wieku XX. Od poezji i jej twórców rozpoczęła się ofensywa modernistyczna. Poezja tego okresu jest odbiciem kryzysu wartości oraz bankructwa ideałów...

NIEPOKÓJ, zbiór wierszy T, Różewicza

NIEPOKÓJ, zbiór wierszy T, Różewicza, wyd. w Krakowie 1947. Pisane tuż po zakończeniu wojny (1945—46), stały się najdobitniejszym poet. wyrazem swoistego porażenia świadomości, któremu u progu dojrzałego życia uległa generacja świadków i uczestników wojennego kataklizmu. Doświadczenia wojenne...

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak...

Niepokój

Utwór z tomu Niepokój (1947) rozpoczyna stwierdzenie Róża to kwiat / albo imię umarłej dziewczyny. Tytuł jest homonimem, wnosi dwa znaczenia użytego w nim wyrazu. Obydwa są zupełnie różne, a nawet przeciwstawne. Kwiat kojarzy się z pełnią życia, bogactwem koloru, przepychem kształtu, tymczasem imię...

Poezja J. Kasprowicza odbiciem młodopolskich niepokojów i nastrojów pokolenia z przełomu wieków.

 

Twórczość Jana Kasprowicza w pierwszej fazie rozwoju miała charakter raczej pozytywistyczny, gdyż działalność literacką poeta traktował jako działalność społeczną, podejmując problematykę nierówności społecznej i krzywdy ludzkiej. Jednak w końcu Kasprowicz uległ wpływom kierunków...

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym.

Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak wielkie nasilenie tego zjawiska zarówno pod koniec XIX wieku, jak i teraz wynika z gwałtownych zmian poprzedzających narodzenie nowego...

Nawrót niepokojów w Rzymie

Niechęć do przybyszów zza Alp i walki stronnictw w Rzymie zaznaczyły się w losach kolejnych papieży.Gdy umarł Jan XII, Rzymianie wybrali Benedykta V (964-966), lecz Otton I w kolejnej wyprawie doItalii narzucił Leona VIII, a Benedykta V wysłał do Hamburga na wygnanie.

Po śmierci Leona VIII, zastosowano...