Niemiecki

Czytaj Dalej

Stosunki Polsko - Niemieckie w XX wieku

Delegacja niemiecka kierowana przez Stresemanna sprzeciwiła się gwarantowaniu przez Francję traktatów arbitrażowych polsko - niemieckich I czechosłowacko - niemieckich.

Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1939

było wygaśnięcie piętnastoletniej konwencji w sprawie Górnego Śląska, która zapewniała Niemcom w przyznanej Polsce strefie plebiscytowej oraz Polakom w strefie Niemieckiej specjalną ochronę praw obywatelskich.

Niemiecka kampania w Norwegii i Danii

W wyniku ostrzału przez norweskie baterie nabrzeżne na podejściach do Oslo zostaje zatopiony ciężki krążownik niemiecki „Blucher”; w pobliżu Kristiansand i Bergen Brytyjczycy zatapiają krążowniki lekkie „Karlsruhe” i „Konigsberg”, a także 10 i 13 kwietnia w Narwiku jednostki marynarki brytyjskiej, pod dowództwem komandora Bernarda Warburtona-Lee zatapiają w dwóch kolejnych bitwach 10 niszczycieli niemieckich.

EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

Kler niemiecki podjął próby stworzenia nad Bałtykiem państwa kościelnego, państwa o charakterze teokratycznym, które podlegałoby tylko i wyłącznie papiestwu.

Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

Niemieckie plany ekspansji w kierunku wschodnim na ziemie Słowian. Król niemiecki z dynastii saskiej Otto I odnowił w 962 r.

Faszyzm niemiecki

Niemieckie przewodzenie innym państwom ma zaspokoić powszechną potrzebę, bo to naturalny porządek rzeczy. Po 1933 roku niemiecki protestantyzm rozpadł się na kilka odłamów, spośród których najważniejsi byli pronazistowscy niemieccy chrześcijanie” i „Kościół wyznający wiarę”.

Czołgi Niemieckie

W kwietniu 1940 trzy czołgi tej serii PzKpfw IVs, zostały zaokrętowane i wysłane do Norwegii, gdzie propaganda niemiecka opisywała ten pojazd jako nową broń PzKpfw V, dezorientując tym obcy wywiad.

Niemieckie Działa Samobieżne

KARL - nazwa rodziny 600 mm, a później 540 mm niemieckich moździerzy samobieżnych typu odkrytego, opracowanych przez firmç Rheinmetall-Borsig.

Społeczeństwo polskie pod okupacją niemiecką i sowiecką.

II OKUPACJA NIEMIECKA Po ustaniu działań wojennych niemieckie oddziały wojskowe i policyjne przystępowały do palenia miast i wsi, wykonywali egzekucje, w których zginęło wiele osób.

Rzesza Niemiecka w latach 887-1125

Owe dawne wspólnoty terytorialne posiadały organizację jeszcze sprzed powstania państwa niemieckiego, księstwa te charakteryzowały się jednolitością etniczną, organizacją państwową na wysokim poziomie, księstwami zarządzali książęta będący zarazem wasalami królów niemieckich.

RZESZA NIEMIECKA W XVIII WIEKU

W istocie rzeczy niemiecki konglomerat pojmowany jako całość miał ustrój republikański, tak jak w wypadku wszystkich republik starego ładu tkwiący swymi korzeniami w średniowieczu.

Wojna polsko - niemiecka 1939 roku

Straty polskie: 15 zabitych i 50 rannych; niemieckie 300-400 zabitych i rannych. Straty niemieckie prawdopodobnie wyniosły 90 tys. Straty niemieckie to także setki czołgów, samolotów i innego sprzętu.

Skróty Niemieckie

Dezember - grudzień DFB Deutscher Fuball-Bund - Niemiecki Związek Piłki Nożnej DGB Deutscher Gewerkschaftsbund - Zrzeszenie Niemieckich Związków Zawodowych dgl.

Okupacja niemiecka

Niszczenie kultury polskiej: Polskie nazwy miast zmieniano na niemieckie np. Zmieniano nazwy ulic, miast na niemieckie aby ukryć wszystkie przejawy polskości. Kina, teatry przejmowała ludność niemiecka.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r. Rozwój produkcji lotniczej nastąpił jednak zbyt późno i przemysł niemiecki nie mógł dorównać prze­mysłowi państw sprzymierzonych, który w 1943 r.

Rewolucja w państwach niemieckich

Przebieg rewolucji w Niemczech: + 1847 – lewicowi liberałowie w Wielkim Księstwie Badenii, pod przewodnictwem Gustawa von Struve i Fryderyka Heckera wysunęli postulat ogólno-niemieckiego parlamentu + wiadomości o wypadkach we Francji wywołała ogólne podniecenie + 5 marca 1848 zjazd w Heidelbergu podjął inicjatywę zwołania parlamentu + książęta niemieccy zezwolili na parlament z racji powstania chłopskiego jakie wybuchło na terenie ...

NIEMIECKA WOJNA DOMOWA 1077-1106

Syn Henryka IV, późniejszy Henryk V (1081-1125), król niemiecki i cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego, wystąpił jako zwolennik reformy, zbuntował się w 1104, uwięził Henryka IV i zmusił go do abdykacji (1105).

Ultramontanizm francuski i niemiecki

W ultramontanizmie widziano środek zaradczy przeciw duchowej anarchii, wprowadzono go więc (HeinrichKlee i Georg Philipps) do uniwersyteckiego nauczania z aprobatą rzymskiej centralizacji, choć nadalniejeden teolog niemiecki opowiadał się za episkopalizmem jako bardziej odpowiadającym strukturzepierwotnego Kościoła oraz germańskiemu pojęciu społeczeństwa i władzy.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.