Niemiec

Czytaj Dalej

Połączenie Włoch i Niemiec

W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjednoczenia tych dwóch krajów zaczęły się w lata 40 XIX wieku podczas tak zwanej Wiosny Ludów.

Państwa włoskie podczas Wiosny Ludów...

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec

I . HISTORIA PARTII SPD powstała z pierwszych ruchów robotniczych , jakie miały miejsce na terytorium Niemiec w połowie XIX wieku. Cała Europa Zachodnia przechodziła przeobrażenie, na wszystkich płaszczyznach życia : gospodarczego, społecznego i politycznego. Wyodrębniła się grupa ludzi bardzo zamożnych ( np. właściciele fabryk), oraz liczna grupa robotników najemnych. Różnice między obiema grupami były przyczyną nieustających konfliktów. Wyodrębniły się dwa ...

Władcy Niemiec

Karol Wielki (742-814; cesarz 800-14)

Ludwik I Pobożny (778-840; cesarz 814-840)

Lotar I (795-855; cesarz 840-855)

Ludwik II Niemiecki (822-75; cesarz 855-75). Po śmierci Lotara Ludwik, w wyniku dalszych podziałów państwa, został także panem Italii.

Karol II Łysy (823-77; cesarz 875-77). Karol II, król...

Bismarck, Prusy i zjednoczenie Niemiec

Niemcy byli ostatnim zachodnioeuropejskim narodem, który zjednoczył się w ramach jednego państwa. Na sposób, w jaki do tego doszło, oraz na dalszy kurs niemieckiej polityki przemożny wpływ miał jeden człowiek - Otto von Bismarck.

Kraje zachodnioeuropejskie takie jak Anglia, Francja i Hiszpania już w...

ETAPY ZJEDNOCZENIA NIEMIEC W 1871 R.

1. Sytuacja krajów niemieckich w okresie poprzedzającym zjednoczenie Niemiec.

Niemcy miały poczucie jedności narodowej, poprzez świadomość wspólnego języka. tradycji, kultury. Na terenie Niemiec istniały 2 wielkie organizacje: Związek Niemiecki i Niemiecki Związek Celny. Czołową rolę odgrywała...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Podział Niemiec

 

5 czerwca 1945 r. gen. Dwight Eisenhower (USA), marsz. Bernard Montgomery (W-Brytania), gen. Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny (Francja) t marsz. Gieorgij Żuków (ZSRR) podpisali w Berlinie Deklarację w obliczu Męski Niemiec i objęcia władzy najwyższej przez rządy Zjednoczonego Króles­twa, Stanów...

Polityka ludnościowa Niemiec na ziemiach polskich w latach 1939 - 1945

 

28 IX 1939 podpisano w Moskwie traktat „o przyjaźni i granicach” między Niemcami i ZSRR. Nastąpiła więc zmiana klauzuli prawnej w stosunku do układu z 23 VIII - linia demarkacyjna stała się granicą państwową, ulegając jednocześnie pewnej modyfikacji (z linii Pisa -Narew -Wisła-San na Pisa -Narew...

Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec

Samorząd terytorialny w Republice Federalnej Niemiec Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin. L. p. KRAJE ZWIĄZKOWE NIEMIEC KRAJ ZWIĄZKOWY STOLICA USTRÓJ 1 Badenia – ...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - WSCHODNI SĄSIEDZI RZESZY W PIERWSZEJ POŁOWIE XI WIEKU

 

Niepowodzenie polityki Ottona III wywołało głęboki oddźwięk wśród wschodnich sąsiadów Rzeszy. Żywą okazała się zwłaszcza reakcja w Polsce. Bolesław Chrobry, którego plany związane z przedwcześnie zmarłym cesarzem załamywały się gwałtownie, pragnął zachować przynajmniej pozycję...

Próba „odgórnego” zjednoczenia Niemiec w latach 1849 - 1850

 

Promotorem zjednoczenia Niemiec z inicjatywy książąt niemieckich był Józef von Radowitz. Przeciwne temu były Bawaria i Wirtembergia z powodu swej korzystnej sytuacji w Niemczech, której nie chciały stracić.

28 maja 1849 – „związek trzech królów” z udziałem Prus, Saksonii i Hanoweru, chciano stworzyć...

Zjednoczenie Włoch. Zjednoczenie Niemiec

ZJEDNOCZENIE WŁOCH Od 04.03.1848r. Królestwo Sardynii (Piemontu) było jedyną monarchią konstytucyjną na ziemiach włoskich. Burżuazja uważała zjednoczenie ze niezbędny warunek dalszego ich rozwoju gospodarczego. Camillo Cavour, który w 1852r. został premierem, uznał plan zjednoczenia Włoch za realny. W czasie wojny krymskiej Sardynia przyłączyła się do koalicji antyrosyjskiej i rozpoczęła politykę zbliżenia z Francją. W 1858r. doszło do tajnego spotkania ...

Strategie bezpieczeństwa oraz współpraca między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZY RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC Zmiany wewnętrzne w Polsce oraz coraz bardziej odczuwalne osłabienie rywalizacji i konfrontacji między Wschodem i Zachodem przyczyniały się do umacniania przeświadczenia o konieczności zrównoważenia interesów polskiego bezpieczeństwa z interesami bezpieczeństwa państw europejskich z wyraźnym wykluczeniem określania potencjalnego przeciwnika. W rezultacie opracowano ...

Czy literatura renesansu miala charakter odtwórczy ?

Kazda epoka w literaturze korzysta z idei epok wczesniejszych, wychwalajac je, czasem krytykujac. Zastanawiajac sie nad szeroko pojetym problemem odtwórczosci dojsc mozna do zupelnie abstrakcyjnych wniosków. Bo czy mozna byc oryginalnym, kiedy dziedziczy sie po przodkach cale mnóstwo pomyslów?

Patrzac na...

Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej

 

Wyznacznikiem statusu Niemiec po zjednoczeniu jest kluczowe położenie w centrum Europy i duży potencjał ekonomiczny. W Europie brak państwa, które zrównoważyłoby siłę Niemiec. Wartość PKB wzrosła pięciokrotnie od lat 50. Z ich pozycją na rynkach muszą się liczyć wszystkie kraje. Niemcy stały...

Zjednoczenie Niemiec

Wśród potęg europejskich szczególne miejsce zajmowały Prusy.

Wyraźnie ekspansywna polityka tego państwa przejawiła się w wojnie z Danią o Szlezwik i Holsztyn (1864) oraz z Austrią (1866). Klęska Austrii zakończyła trwającą blisko 100 lat rywalizację Austrii i Prus o dominację nad państwami...

Polityka okupacyjna aliantów zachodnich wobec Niemiec

Podział stref okupacyjnych pod względem demograficznym i potencjału ekonomicznego na kraje ( landy ), nowe granice nie pokrywały się z historycznym. Jeden land nie mógł być na tyle silny aby zdominować pozostałe jak niegdyś Prusy. Formuła państwa:

USA optowało za państwem federalnym na wzór...

Geneza i międzynarodowe uwarunkowania zjednoczenia Niemiec

Od lat 70-tych w NRD rozpoczął się proces powolnego otwierania na świat zachodni i łagodzenia reżimu politycznego, ogłoszono amnestię. Całość była wzorowana na działaniach w Polsce po 56r. Również problemy gospodarcze zmusiły NRD do współpracy zwłaszcza z RFNem.

RFN starało się...

Sprawa zjednoczenia Niemiec w latach 1859 - 1866. Klęska Austrii

 

Powody dla których zjednoczenie Niemiec było nieuniknione: + przynależność prawie wszystkich państw niemieckich do Związku Celnego + rozwój sieci kolejowej przyczynił się do silniejszego związania księstw niemieckich + zjednoczenia pragnęli demokraci i socjaliści niemieccy + szczególnie po...

Inwazja Niemiec na ZSRR

W 1940 r. po zwycięstwie we Francji Hitler zgromadził swoje wojska w pobliżu granicy rosyjskiej. Tłumaczył ten fakt koniecznością przygotowania Wehrmachtu do ataku na Wielką Brytanię z dala od brytyjskich samolotów. Jednakże wywiad radziecki nie dał się zmylić. Rosyjscy szpiedzy z każdej strony...

WSCHODNI SĄSIEDZI NIEMIEC W XI - XIII WIEKU - ZAHAMOWANIE EKSPANSJI NIEMIECKIEJ KU WSCHODOWI

 

Zdobycie korony cesarskiej przez Ottona I zahamowało na dłuższy czas ekspansję Niemiec ku wschodowi. Nie oznaczało to jednak bynajmniej desinteressement w stosunku do tego, co się działo na wschód od granic Rzeszy. Przemiany tam zachodzące interesowały w wysokim stopniu Cesarstwo.

Trzeba bowiem...