Polska i Niemcy: partnerzy czy konkurenci w europie

Warto mówić o tym że Niemcy inwestują u nas, o tym jak wasza jest współpraca przygraniczna, wykorzystaniu Niemieckich doświadczeń.

Powstanie i rozwój faszyzmu (Niemcy i Włochy)

Spowodował on w Niemczech masowe bezrobocie (około 4 milionów ludzi), a co za tym idzie wielkie niezadowolenie w społeczeństwie niemieckim.

Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Tomasz Szarota Warszawa 1996 - Recenzja

”36 Ostatni artykuł porusza się w sferze stereotypu Polaka w oczach Niemca podczas II wojny światowej przy uwzględnieniu, w znacznym stopniu determinującej, roli goebbelsowskiej propagandy37 i przejawów manipulacji stereotypami w procesie indoktrynacji zarówno niemieckiego jak i polskiego38 społeczeństwa.

Współczesne systemy ekonomiczne - Niemcy

Niemiec dlugo istnialy oddzielne panstewka,ktore zaczely sie jednoczyc dopiero w 1832 r, a zjednoczone federacyjne panstwo niemieckie powstalo dopiero w 1871 r. Uwaza sie tez,ze w Niemczech wystepuje najpowszechniejszy w Europie "system czeladniczy".

Spóźnieni konkurenci do podziału świata: Niemcy i Włochy u progu XX wieku.

NIEMCY Niemcy zarzucali światu, że zostali pominięci w podziale świata między mocarstwa europejskie. W Afryce Niemcy posiadali: Niemiec Afrykę Południowo-Zachodnią, Togo i Kamerun, zajęte w 1884 roku oraz Niemiec Afrykę Wschodnią zajętą w 1885 roku.

Niemcy

Stolica: Berlin Powierzchnia: 357 041 km2 Podział administracyjny: 10 autonomicznych krajów związkowych (landów) Ludność: 82 020 000 Język urzędowy: niemiecki Skład etniczny: Niemcy 94,6%; Turcy 1,8%; Jugosławianie 0,7%; Włosi 0,6%; inni 2,3% Wyznanie: luteranie/protestanci 43,2%; katolicy 35,5%; muzułmanie 2,1%; żydzi 0,1%; bezwyznaniowcy i inni 19,1% Jednostka monetarna: euro, dawnej 1 marka niemiecka = 100 fenigów PKB: 24 858 USD na osobę ...

Niemcy w II wojnie światowej

Rozpętały ją właśnie Niemcy napadając 1 IX 1939 na Polskę, która od 17 IX musiała się bronić także przed drugim agresorem - sojusznikiem Niemiec, ZSRR. W 1949 powstały z nich dwa państwa: Republika Federalna Niemiec (RFN) i Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD).

Przesiedlenia Niemców z Europy Środkowej - zakres i znaczenie polityczne

Jednocześnie próbowano zapobiec w przyszłości powtórzeniu się sytuacji z przed II WŚ, kiedy to Niemcy wykorzystywali swoje skupiska w innych krajach do prowadzenia agresywnej polityki,.

Słowianie – Niemcy – Europa, Herbert Ludat - Recenzja

„Słowianie – Niemcy – Europa” jest zbiorem 19 artykułów Herberta Ludata z lat 1936-1973 ujętych w 3 grupy tematyczne: historia stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu, problematyka miejska słowiańszczyzny oraz historia polskiej historiografii.

Traktat Wersalski 30 czerwca (upokorzenie niemców)

Traktat jest upokarzający dla narodu niemieckiego, a przede wszystkim dla tych, którzy wierzyli, że Niemcy nie zostały pokonane w równej walce, lecz że zadano im „cios w plecy”. Kiedy Niemcy zapoznali się z dokumentem, wszyscy członkowie rządu niemieckiego zdecydowali się podać do dymisji.

"Niemcy" streszczenie

        PROBLEMATYKA: Niemcy to panorama społeczeństwa niemieckiego w okresie ostatniej wojny światowej, panorama odbijająca się w różnych postawach członków tylko jednej rodziny.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI NIEMCY - WIELKA BRYTANIA

: rywalizacja gospodarcza, prężnie rozwijający się przemysł niemiecki wzbudzający w Anglii poważne obawy, rozpoczęcie budowy floty wojennej przez Niemcy Panowanie na morzach było dla Anglii kwestią bardzo ważną, wg powszechnie ugruntowanej opinii angielska marynarka powinna być silniejsza od połączonych flot dwóch najpotężniejszych mocarstw, miało to być gwarancją bezpieczeństwa przed inwazją.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Wygnany z kraju Zbigniew, zwrócił się o pomoc do władcy Niemiec Henryka IV , który pod pozorem pomocy Zbigniewowi, chciał ponownie narzucić Polsce zależność lenną.

NIEMCY. Sztuka w 3 aktach z epilogiem, dramat L. Kruczkowskiego

NIEMCY. na przełomie 1948/49 (pierwotny tytuł Niemcy są ludźmi), druk.

Niemcy w latach 1919 - 1933 (republika weimarska). Sytuacja wewnętrzna

30 I 1933 Hitler został kanclerzem Niemiec i rozpoczął przebudowę Niemiec z republiki parlamentarnej w dyktaturę faszystowską - formę państwa totalitarnego.

Zjednoczone Niemcy

W wyniku zimnej wojny ukształtował się nowy podział kraju - w 1949 roku strefy amerykańska, brytyjska i francuska zostały połączone i utworzyły Republikę Federalną Niemiec (RFN) ze stolicą w Bonn, natomiast na terenie strefy radzieckiej powstała Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) ze stolicą w Berlinie Wschodnim.

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Niemcy, wyjąwszy Austrię, zjednoczyły się w cesarstwo i król pruski,  jako cesarz niemiecki, zabłysnął na mlecznej drodze europejskich cezarów. Przez następne czterdzieści trzy lata Niemcy stały się głównym mocarstwem na kontynencie.

Niemcy - od rozbicia do zjednoczenia

Z zachodnich stref utworzono Republikę Federalną Niemiec, zaś z na terenach znajdujących się pod wpływem ZSRR komunistyczną Niemiec Republikę Demokratyczną. Ogólno niemiecki parlament ustalił, że stolicą Niemiec będzie Berlin.

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej.