Nielegalna

Czytaj Dalej

Nielegalne przepływy kapitałowe

Zorganizowanej Przedsiębiorczości: To pranie pieniędzy jest procesem, w ramach którego ktoś ukrywa istnienie, nielegalność pochodzenia lub nielegalne zastosowanie dochodu tak, aby wydawało się ono legalne 3 fazy prania pieniędzy Lokowanie – przepranie lub pranie wstępne Mieszanie – pranie zasadnicze Integracja / reintegracja Lokowanie jest najtrudniejsze – przekształcenie nielegalnej ...

Legalne modele współpracy administracji publicznej z grupami interesu

Llegalne oznacza to, że w części systemów politycznych działalność rozmaitych grup interesu nie tylko jest uznawana za oczywisty składnik życia politycznego, lecz - co więcej - legalną i oficjalnie akceptowaną formę uczestnictwa w procesach kształtowania ważnych decyzji publicznych. Tak właśnie jest...

Podział władzy w zbiorowościach według Maxa Webera - Cechy charakterystyczne panowania legalnego

na mocy ustanowienia najczęstszym typem panowania legalnego jest biurokracja podstawowa idea: można swobodnie tworzyć prawa i zmieniać je za pomocą formalnie poprawnego ustawodawstwa przyznane kompetencje są określane przez obowiązujący porządek normatywny zespół zarządzający jest wybierany lub mianowany zespół zarządzający i wszystkie jego składniki stanowią organa zarządzania (Betriebe) istnienie władzy i jej ...

Nielegalne związki administracji publicznej z grupami interesu

Wpływy nieprawomocne ani system polityczny jako całość, ani administracja publiczna nie uznają pewnych grup nacisku za prawomocną reprezentację określonych interesów. Rzadko dotyczy to wszystkich grup interesu,

* Czasem jest to konsekwencją, specyficznych cech systemu politycznego, takich np., które...

Wymień nielegalne operacje na zasobach informacji

Blokowanie dostępu danych

Kradzież danych

Kopiowanie danych

Podsłuch danych i komunikatów

Modyfikacja danych, dopisywanie, usuwanie, uszkadzanie

Wprowadzanie fałszywych danych

Wypieranie się nadania lub otrzymania komunikatu

Generowanie lawiny fałszywych...

Recenzja-Legalna Blondynka

“Legally Blonde” is a comedy direcetd by Robert Luketic.It`s based on Amanda Brown`s novel with the same title.This story narrates about lovely blonde called Elle,acted by Reese Witherspoon Elle is a typical girl from Califronia.When her boyfriend,Waren (Mathew Davis) brakes with her,she realises something important.If she wants to get him back,she needs to become a serious student of Harvard Law School.That`s the only way to improve her value in his eyes. This funny story shows us an ...