Niedźwiedź grizzly

Czytaj Dalej

Niedźwiedź polarny

Skute lodem arktyczne odludzia otaczające bie­gun północny, sięgające do Rosji, Norwegii, Grenlandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych są mało gościnną krainą, w której żyje niedźwiedź polarny. Należy on do największych gatunków niedźwiedzi - niektórzy uważają, że faktycznie jest on...

Niedźwiedź brunatny

Niedźwiedź brunatny nadal jest najbardziej roz­powszechniony ze wszystkich niedźwiedzi, choć zniknął z wielu rejonów, w których niegdyś występował pospolicie. Najwięcej niedźwiedzi brunatnych zamieszkuje Amerykę Północną i Kanadę, północną Europę i Rosję - jednak wy­izolowane populacje tego...

Baribal - Północnoamerykański niedźwiedź czarny

Niedźwiedź czarny, inaczej zwany baribalem, jest najmniejszym z niedźwiedzi północnoamery­kańskich, jednak jest w tym rejonie najczęściej i najliczniej występującym. Można go spotkać w większości terenów leśnych tego kontynentu, w ponad 20 stanach. Jego mniejsza waga pozwala mu świetnie wspinać...

Niedźwiedź himalajski

Azjatycki niedźwiedź himalajski za­mieszkuje góry i lasy od Iranu do Korei i Japonii. Jego łacińska nazwa Selenarctos znaczy „niedź­wiedź księżycowy", a wzięła się od znaku w kształcie księżyca, znajdującego się na jego piersi. Futro jest z reguły połyskliwie czarne, ale może też być...

Niedźwiedź andyjski

Niedźwiedź andyjski występuje najbardziej na południu, w różnych środowiskach Ameryki Po­łudniowej, zwłaszcza w rejonie Andów od Wenezueli do Chile. Jego cechą charakterystyczną są żółtawe paski otaczające oczy i nos, czasami dochodzące aż do gardła. Niedźwiedź andyjski jest uważany za...

NIEDŹWIEDŹ

Najsilniejszy i najgroźniejszy zwierz Północy (por. jednak Dzik), którego nazwa jest eufemizmem (zob.), wyrazem obawy przed „wywołaniem" zwierzęcia przez wymówienie jego imienia; skutkiem tabu obyczajowego, podobnie jak nm. Bar dosł. 'brązowy' i litewskie lokys 'oblizujący';

wyraz ten jeszcze u Reja brzmi...

ALBRECHT NIEDŹWIEDŹ

ur. ok. 1100, zm. 18 XI 1170, Syn Ottona Bogatego, ojciec Ottona I, margrabiego brandenburskiego, i Bernarda I, księcia saskiego, twórca Marchii Brandenburskiej, niedoszły książę saski (1138). W 1125-31 był margrabią Łużyc;

1134 cesarz Lotar III nadał mu saską Marchię Północną (pn.-zach. od...

REPUBLIKA Z NIEDŹWIEDZIEM NA SZTAN­DARZE, POWSTANIE W KALIFORNII 1846

Po wybuchu MEKSYKAŃSKIEJ WOJNY 1846-1847, amerykańscy osadnicy w Kali­fornii pod wodzą kapitana C. Fremonta (1813-1890) wypędzili władze meksykań­skie i 14 czerwca 1846 ustanowili niepod­ległe państwo pod nazwą Republika z Nie­dźwiedziem na Sztandarze. W lipcu amery­kańska eskadra pod dowództwem...

Niedźwiedź

Jak dowodzą tego rysunki naskalne i odnalezione kości, odgrywał ważną rolę kultową już w czasach prehist. Czczony przede wszystkim przez ludy Północy jako przypominająca ludzi. potężna istota; niejednokrotnie uchodził za pośrednika między niebem ą ziemią, ą u wielu ludów za przodka ludzi.

W...

Niedźwiedź

Niedźwiedź odgrywa ważną rolę nie tylko w bajkach i legendach, ale przede wszystkim w religiach czasów prehistorycznych i w wierzeniach ludów osiadłych na północy. Orocze (plemię syberyjskie) są przekonani, że niedźwiedź ma duszę podobną do duszy ludzkiej. Żywa jest wiara, utrzymująca od dawien...

Niedźwiedź brunatny

Ursus arctos L., rodzina Ursidae — niedźwiedziowate. Długość ciała 1,7—2,5 m, ogona 6—14 cm, masa ciała 100—450 kg, niekiedy 780 kg. Zamieszkuje strefę lasów Eurazji, Afryki Północnej i Ameryki Północnej.

W Europie Zachodniej został wytępiony. Na różnych terenach prowadzi różny tryb życia. Żywi...