Niedziela

Czytaj Dalej

Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

Pracą w godzinach nadliczbowych jest również praca wykonywana w dni świąteczne nie będące niedzielami oraz w niedzielę, a dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy o ruchu ciągłym oraz czynnych także w niedziele i święta, praca w te dni, jeżeli w zamian za nie pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego w tygodniu.

Praca w niedzielę i święto

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których wspomnieliśmy, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: • w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, • w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

Niedziela

i powstrzymanie się od pracy, co pozwala na właściwe religijne i ludzkie pełne radości przeżycie niedzieli (CIC 1246-1247; CCEO 880-881; OE 15). , Dies domini, Jan Paweł II rozwinął temat zachowywania niedzieli jako prawdziwie dnia świętego.

Praca w niedziele i święta

Za pracę w niedzielę i święta uważa się bowiem pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia (np. praca w niedzielę trwa od godziny 6 w niedzielę do godziny 6 w poniedziałek).

Praca w nocy, niedziele i święta

Pracownikowi zatrudnionemu w niedziele pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w tygodniu. Obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego w zamian za prace w niedziele nie zależy od liczby przepracowanych godzin w niedziele.

NIEDZIELA

Urodzony w niedzielę próżniak, nygus, nierób, leń, bumelant. Wielka Niedziela zob.

Niedziela Palmowa

Zachodnia liturgia Niedzieli Palmowej rozpoczyna się poświęceniem i roz-daniem palm oraz procesją; podczas Mszy św. Niedzielę Palmową obchodzono w Jerozolimie.

Krwawa niedziela w Rosji

Mimo ponurych nastrojów większość maszerujących w ten niedzielny poranek nadal ufała carowi, swemu "ojczulkowi".