Niedotlenienie

Czytaj Dalej

Niedotlenienie okołoporodowe

•    Niedotlenienie mięśnia sercowego - następuje spadek akcji serca i ciśnienia. ■ Kluczową rolę w uszkodzeniu komórek nerwowych odgrywaj ą procesy biochemiczne, uruchamiane w wyniku niedotlenienia.

Niedotlenienie okołoporodowe

Odsetki te są wyższe w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie - ze względu na częściej występujące w lej grupie dzieci krwawienia dokomorowe oraz zaburzenia z innych narządów, Do czynników niekorzystnych prognostycznie można zaliczyć: ciężkie, długotrwale niedotlenienie, drgawki oporne na leczenie w połączeniu z innymi objawami niedotlenienia, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (> 10 mm l ig), nieprawidłowy wynik badania ...

Niedotlenienie i niedokrwienie

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne u płodu powoduje: -    zwiększenie stężenia dwutlenku węgla, -    zwiększenie stężenia kwasów organicznych - mlekowego i pirogronowego, -    zmniejszenie rezerwy alkalicznej, -    obniżenie pH krwi, -    kwasicę.

Niedotlenienie okołoporodowe

pH < 7,1 i niedobór zasad < -12 mmol/1 świadczą o przebytym niedotlenieniu. Podwyższone stężenie kwasu mlekowego, hipoksantyny, P2-mikroglobuliny, kinazy kreatynowej czy troponi-ny potwierdza przebyte niedotlenienie wewnątrzmaciczne.

Niedotlenienie okołoporodowe i zaburzenia hemodynamiczne

W warunkach niedotlenienia płodu albo noworodka ustrój dąży do zachowania prawidłowego przepływu krwi przede wszystkim w mózgu, nadnerczach i sercu.

Uszkodzenie z powodu niedotlenienia mięśnia

Jeśli przyjrzymy się wynikom Getyńskiego Intensywnego Programu Pleców (Gottinger Riicken-Intensiv-Pro-gramm, GRIP), okaże się, że u 2/3 osób, którym przyznano rentę z powodu fibromialgii, występowały zaburzenia psychiczne, wywołujące znaczne osłabienie zdolności do wykonywania pracy. Na całym świecie...