Niedostępna

Niedostępna

Czytaj Dalej

Jak dzielimy leki dostępne bez recepty?

Jedną z przyczyn, dla których niektóre leki można kupić tylko na receptę, jest uznanie ich za zbyt nie­bezpieczne, by pacjent mógł je zażywać bez kon­sultacji z lekarzem. Jednakże zdarza się, że lekarze przepisują leki, które są w wolnej sprzedaży. W niektórych przypadkach cena prywatnej...

Na podstawie dostępnych informacji przedstaw i scharakteryzuj zadania własne oraz zlecone jednostkom samorządu terytorialnego

Analityczne przedstawienie i scharakteryzowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego wymaga niezwykłej wnikliwości. Dzieje się tak dlatego, gdyż każda jednostka, wymieniona wyżej w temacie, okazuje się być jednostką niezwykle skomplikowaną i złożoną strukturalnie. Na każdy niższy element struktury oddziaływuje bezpośrednio wyższy element struktury. Wyższa jednostka zleca zadania niższej. Pod pojęciem zadań należy rozumieć cele, które ma osiągnąć w swojej ...

Jakie testy przesiewowego badania afazji są dostępne na polskim rynku?

W chwili obecnej na polskim rynku istnieją dwa testy przesiewowego badania afazji:

przesiewowy test badania afazji (An Aphasia Screening Test) opublikowany w wersji angielskiej przez Whurr (1983) w autoryzowanej wersji polskiej opracowanej przez autorkę niniejszego rozdziału (Pąchalska 1994),

test...