NIEBO

Nieba rad by przychylić komuś - wszystko uczynić dla jego dobra. tytuł powieści Niebo i ziemia (1949) Tadeusza Brezy. Syn Nieba zob.

Niebo

Rozpowszechnione są również wyobrażenia wielu nieb lub sfer niebiańskich, położonych jedna nad drugą, odpowiednio do różnych hierarchii istot duchowych lub też różnych stopni oczyszczenia duszy.

EMPIREJSKIE NIEBO

, nie podzielając tych obaw, określali je jako niebo od początku wypełnione aniołami (Hugon ze Świętego Wiktora, PL 176,81), jako niebo rozpoznawalne tylko przez myślicieli chrzęść.

Niebo

Przy końcu dziejów zostanie stworzone nowe niebo i nowa ziemia (Iz 65, 17; 2 P 3, 13; Ap 21, 1-22, 5); niebo się stanie wtedy “miejscem”, lub stanem, w którym na zaw-sze będą przebywać błogosławieni razem z Bogiem dzięki uwielbionemu człowieczeństwu Chrystusa (zob.

Niebo złote ci otworzę...

Mimo pesymistycznego zakończenia wiersz Niebo złote ci otwo­rzę.

Poezja wobec religii - Niebo zniżone ku ziemi

Takie intencje – uporczywie ponawiane wniezliczonej ilości podobnie konstruowanych wizji poetyckich zniżały niebo ku ziemi nie-zauważalnie, lecz skutecznie.

Kosmos - Kiedy ludzie zaczęli badać niebo

Stworzony przez Ptolemeusza geometryczny obraz Wszechświata, oparty na kołowym ruchu ciał niebieskich, wszedł w skład jego astrologicznego dzieła Almagest.