Niebezpieczeństwo

Czytaj Dalej

Na czym polegało niebezpieczeństwo traktatu w Rapallo

Traktat w Rapallo (16 kwietnia 1922r.)podpisany między Niemcami a Rosją Radziecką(oba rządy postanawiały nawiązać stosunki dyplomatyczne i handlowe, a ponadto wyrzekały się wzajemnych roszczeń finansowych będących skutkiem I wojny światowej..) uświadomił zachodnim mocarstwom niebezpieczeństwo...

Jakie są niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa?

Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa:

komórka eksportu może realizować wyłącznie własne zadania, których jedynym celem może być kontynuacja eksportu (bez względu na rzeczywistą opłacalność sprzedaży zagranicznej);

personel komórki eksportu nie...

PAŃSTWO FRANKÓW - NIEBEZPIECZEŃSTWO PONOWNEGO ROZDROBNIENIA

 

Umocnionemu przez Pepina państwu zagroziło poważne niebezpieczeństwo z powodu godziału, jakiego na łożu śmierci (768) dokonał między swych synów. Przedwczesna śmierć młodszego z nich pozwoliła jednak starszemu, Karolowi, zjednoczyć podzielone terytorium bez uciekania się do wojny...

BIZANCJUM I BAŁKANY W ŚREDNIOWIECZU - NIEBEZPIECZEŃSTWO BUŁGARSKIE

 

Poza niebezpieczeństwem arabskim, w VIII w. wystąpiło zagrożenie ze strony Bułgarów. Ci ruchliwi sąsiedzi Cesarstwa nie myśleli poprzestać na pozostawionych do ich dyspozycji ziemiach na północ od pasma gór Bałkańskich, lecz sięgali po dalsze prowincje. Walki prowadzono ze zmiennym szczęściem.

Dla...

Jak oceniasz zjawiska kultury masowej (jej niebezpieczeństwa)

- seriale telewizyjne - „mydlane opery”, „tasiemce”, „Harlequiny”,

- prasa - rozprzestrzenianie się gazet opartych na skandalach, coraz większa ilość gazet różnej jakości o wątpliwych informacjach,

- reklama - emisja reklam w telewizji produkcji zagranicznej,

- muzyka młodzieżowa - „disco polo”,

-...

Niebezpieczeństwa nadmiernych obniżek cen

•Pułapka niskiej jakości – nabywcy mogą przyjąć, że jakość produktu jest niższa od oferowanej przez droższe produkty konkurencji,

•Pułapka kruchego udziału w rynku – niską ceną można kupić udział w rynku ale nie lojalność nabywców względem produktu,

•Pułapka płytkiej kieszeni – drożsi...

Korzyści i niebezpieczeństwa płynące z globalizacji

Podstawowym elementem idei globalizacji jest przeświadczenie, iż wiele problemów współczesnych nie może być badanych w kategoriach państw narodowych i stosunków międzypaństwowych, lecz jedynie w kategoriach procesów globalnych. Zdaniem niektórych siły globalne, czy to korporacji wielonarodowych bądź innych globalnych instytucji ekonomicznych, czy też globalnej kultury bądź globalizujących systemów przekonań, wreszcie ich połączeń, stały się już tak potężne, iż ...

Niebezpieczeństwa moralne w zawodzie pracownika socjalnego.

Pracownik socjalny to profesja, która zakłada działanie na rzecz jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych, umożliwiające im realizację własnych potrzeb i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, tzn. ukończyła szkołę pracowników socjalnych lub studia wyższe o kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika, psychologia lub inne pokrewne (?) ...

Znak niebezpieczeństwa

Z. utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznegolubobrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem.

Niebezpieczeństwo synkretyzmu religijnego

Cesarz Karakalla (211-217), tak nazywany od ulubionego płaszcza caracalla, a rzeczywiście noszącyimiona Marek Aureliusz Antonin, syn Septymiusza Sewera, dał się pochłonąć sprawom wojskowym izostawił rządy matce Julii Domnie, co niewątpliwie miało wpływ na ogłoszenie po objęciu tronu ogólnejamnestii...

„OJCZYZNA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE” („La Patrie en danger”)

Dekret franc. Zgromadzenia Prawodawczego z 11 VII 1792. Odczytany w miejscach publicznych, wzywał do ochotniczego zaciągania się do armii w związku z zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Zgłoszenia przyjmowano na estradach specjalnie w tym celu wzniesionych na ulicach. W samym Paryżu zgłosiło...